Knihovna amiga časopisů obsahuje skeny téměř všech časopisů, které u nás na toto téma vyšly. Časopisy jsou naskenovány ve vysokém rozlišení a jsou uloženy na Google Disku, kde jsou veřejně k dispozici pro kohokoli. Kromě skenů časopisů zde naleznete příručky, obrazy disket přidávaným k časopisům Amiga News a Amiga Review a cd obrazy.

Jak prohlížet časopisy na Google Disku?
Časopisy jsou uspořádány ve stromové struktuře. Proklikněte se tedy na konkrétní číslo a pro přechod...