Oznámení

Sbalit
Aktuálně žádná oznámení.

Změna jména v klíči pro MorphOS

Sbalit
X
 
 • Filtr
 • Čas
 • Zobrazit
Clear All
new posts

  #31
  a právì kvùli problémùm tohoto typu a nìkolika dalším vìcem já už jednoznaènì preferuji OS4 (= èistì mùj názor).
  A500, A500+, Amiga 600HD/ACA630, A600 V2-Apollo 68080, Amiga 1200/Blizz1230/50, CD32, A3000, A4000/060, Minimig, Powerbook G4 17" MorphOS, SAM460cr AmigaOS4 God is great!

  Komentovat


   #32
   Evil Reg

   Tohle registrování na hardware je špatná vìc. Napøíklad na moje DraCo už nemùžu nainstalovat novìjší Movieshop. Taky Pegasos se už nevyrábí ...
   Amiga DraCo DaMi PegasosII G4 G5

   Komentovat


    #33
    A bude hùø

    Komentovat


     #34
     Tohle vážnì MOSu škodí, vlastnì vùbec tìžko øíct co s ním bude dál. Sice je možné ho provozovat na starších applech, ale vidina nìjakého nového HW není. V tomhle je na tom AOS4x líp...
     Update: Jak je to vlastnì u AmigaOSu? Tam si pøece poøídím licenci a dostanu k ní èíslo pd kterým se registruju na hyperionu, a tam lze produkt i odregistrovat. Pøedpokládám, že pokud si ho nìkdo odregistruje, tak si ho mùže zaregistrovat nový uživatel. Docela mnì to zajímá, koupil jsem v nedìli uA1 (ještì nedorazila) a je k ní "jen" OS4 (no a ten logicky potøebuju zaregistrovat, abych mohl stáhnout všechny update.
     Naposledy upravil Starej_Mraf; 19.12.2010, 20:55:56.
     www.oldcomp.cz
     party.oldcomp.cz

     Komentovat


      #35
      Ta registrace u Hyperionu spoèívá jenom v možností následného stahování aktualizací. Tam je to v pohodì. Jako v pøípadì mojí SAM440, staèilo vyhodit registraèní èíslo a pøeregistrace byla hotova. Žádná návaznost na hardware atd... Ale registraci musí nejdøíve zrušit pùvodní majitel, k jehož úètu asi nemáš pøístup.

      Komentovat


       #36
       K úètu pøístup nemám, ale napíšu mu a registraci zruší. (no možná ho ani neregistroval)
       Naposledy upravil Starej_Mraf; 14.12.2010, 09:29:01.
       www.oldcomp.cz
       party.oldcomp.cz

       Komentovat


        #37
        Aler k tomu MOSu - pøitom by staèilo, kdyby opravdu na CD umístili i program pro zmìnu jména v klíèi. Doporuèují mi to už od verze 2.5, ale daný program tam samozøejmì není dodnes.

        Komentovat


         #38
         Heh !??!
         Amiga DraCo DaMi PegasosII G4 G5

         Komentovat


          #39
          To byla první odpovìï Ralpha Schmidta z podpory MOSu:

          "The key is linked to the hardware, NOT the name.
          We can't just change the purchaser name inside our database.
          I think 2.5 contains a tool to change the owner name output if that's
          really necessary.
          "

          Komentovat


           #40
           Dvojtý Heh !??!
           Amiga DraCo DaMi PegasosII G4 G5

           Komentovat


            #41
            Existuje vùbec tahle utilita? Mám snad všechny verze MOSù, že bych to projel.
            Amiga DraCo DaMi PegasosII G4 G5

            Komentovat


             #42
             Já hledal od 2.5 nahoru a nikde nic.

             Komentovat


              #43
              Autorem citovaného textu je Prober Přejít na původní příspěvek
              Aler k tomu MOSu - pøitom by staèilo, kdyby opravdu na CD umístili i program pro zmìnu jména v klíèi. Doporuèují mi to už od verze 2.5, ale daný program tam samozøejmì není dodnes.
              a vies kolo penazi by to stalo? Ci uz na vyvoji (tak jeden clovekoden) a na peniazoch? (tam je to ina kava

              Komentovat


               #44
               Takže problém vyøešen. Po krátké komunikaci s podporou nemám v podstatì otravovat, systém je pøece funkèní. Takže mi pøesnì tento pøístup ulehèil rozhodnutí a MorphOS jde právì v tuto chvíli z disku (klíè zálohován pro pøípadnou potøebu si s tím ještì nìkdy hrát).

               Ze stejného dùvodu pøestávám psát novinky na portálu o tomto systému, budu jen uvìøejòovat zásadnìjší informace jako jsou nové verze tohoto systému. Naopak se zaènu plnì vìnovat AmigaOS 4.x.

               Komentovat


                #45
                O: Zmìna jména v klíèi pro MorphOS

                Po dvou letech problém vyøešen. Asi sedìl u mejlu nìkdo normální a nový klíè je na disku.

                Komentovat

                Zpracovávám...
                X