Oznámení

Sbalit
Aktuálně žádná oznámení.

Mediator 1200 inštalácia do toweru a rozbehanie kariet pod OS 3.1, OS 3.9

Sbalit
X
 
 • Filtr
 • Čas
 • Zobrazit
Clear All
new posts

  Mediator 1200 inštalácia do toweru a rozbehanie kariet pod OS 3.1, OS 3.9

  Po dlhšom a neúspešnom h¾adaní inštalácie Mediatoru 1200 do Amigy toweru ELBOX som sa rozhodol napísa svoj návod. Kedže moja vedomos, skúsenosti nieje až na takej úrovni, prosím týmto aj o pomoc aby sme spolu tento návood dokonèili. Vopred ïakujem a prosím opravte ma ak niekde seknem v postupe.
  Matièná Doska je rev. 1.D4 s kick rom 3.1 a turbokartou Blizzard IV 1230-50 / 32 MB SIMM

  Môj mediátor 1200 je asi prvá verzia: REV 1.0

  Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120327_171659.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 170,9 KB
ID: 112301Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120327_171731.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 159,7 KB
ID: 112302Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120327_171741.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 181,8 KB
ID: 112303Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120327_171832.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 112,8 KB
ID: 112317

  Karty ktoré budem popisova a testova sú : Voodoo3 ,SB128, Realtek LAN 10/100

  Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120327_172022.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 159,8 KB
ID: 112304Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120402_170106.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 146,7 KB
ID: 112318Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120402_170141.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 238,2 KB
ID: 112319Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120402_170119.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 235,3 KB
ID: 112320Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120402_170130.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 205,6 KB
ID: 112321

  1.) Po otvorení Toweru som rozpojil napájanie P8 a P9 ku matiènej doske, nasledovala turbokarta ktorá išla tiež preè.

  Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120327_185119.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 123,6 KB
ID: 112305Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120327_185219.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 77,4 KB
ID: 112306 Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120327_185318.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 182,6 KB
ID: 112307

  2.) Zasunul som rozboèovaè na miesto turbokarty a následne pripojil spä turbokartu do rozboèovaèa.

  Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120327_185414.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 224,4 KB
ID: 112308Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120327_185447.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 208,5 KB
ID: 112309Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120327_185541.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 281,7 KB
ID: 112312

  3.) Ostalo navrchu miesto v konektore pre samotný mediator. Krásne dosadol na redukciu klavesnice.

  Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120327_185522.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 218,0 KB
ID: 112310Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120327_185530.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 208,7 KB
ID: 112311

  4.) Mediator by sa mal zafixova ståpikom o matiènu dosku ale ja ho nemám a okrem toho mediator slušne sedí a nehýbe sa.

  Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120327_185551.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 71,9 KB
ID: 112313Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120327_185621.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 230,2 KB
ID: 112314

  5.) Pripojenie mediátoru na zdroj konektorom P8 a P9, èierne ku sebe pod¾a foto

  Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120327_185654.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 204,1 KB
ID: 112315Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120327_185719.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 202,4 KB
ID: 112316

  6.) Dopojíme HDD, FLOPPY a CDROM, nastrkáme PCI karty (neviem èi sú všetky porty PCI v mediatore rovnocenné), moja vo¾ba pozície bola nasledovná viï. foto

  Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120402_170342.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 206,9 KB
ID: 112322Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120402_170352.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 213,3 KB
ID: 112323

  7.) Pred zapnutím som ešte raz prekontroloval všetky spoje, napojenia, prepojenia s mediatorom ....

  Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120402_170416.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 202,4 KB
ID: 112324

  8.) Všetko prekontrolované, môžeme is na prvé zapnutie, troška strachu ... obrazovka nabehla tak stláèam ¾avé aj pravé tlaèidlo naraz a idem sa pozrie, èi Amiga vidí pridanú karta - mediator a turbínu.

  Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120402_170503.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 77,5 KB
ID: 112325

  9.) Všetko sa zdá by OK! Mám vloženu èistú CF kartu namiesto HDD a namiesto FLoppy HXC emulator diskiet pre rýchlejšiu inštaláciu systému Workbench 3.1 (Možete si HDD priprvi priamo v PC cez èítaèku a emulátor WINUAE). Ako rozdeli a naištalova systém najdete na stránke Amiga portálu , poprípade tu na fóre je toho dos popísané. Ja som si disk rozdelil na 3 èasti - OS31, DATA, INSTALL.

  Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120402_170600.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 89,6 KB
ID: 112326

  10.) Máme hotový èistý systém do ktorého musím ešte nakopírova program Installer do adresára C v našom systéme (nutné pre automatickú inštaláciu z Floppy alebo CD, ja som si ešte hodil aj LHA a LZX preistotu lebo driver Picasso96 som mal zabalený v LHA) a drivery Picasso96.
  Všetko som si dal na disk INSTALL, kde som si skopíroval aj inštalaèné CD ktoré som dostal ku mediatoru, update súbory od predošleho majite¾a (Specialne ïakujem Rosovi aj za výborný support z jeho strany).

  UPDATE súbory (moje full MM CD ešte doplním èasom)

  MediatorUP37.lha MM_CD_UP1.26.lha MediatorUP25.lha MediatorUP3.12.lha MM_CD_UP1.10.lha MM_CD_UP2.1.lha MediatorUP26.lha

  Obrazkový popis update:

  Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120402_170923.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 134,4 KB
ID: 112334Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120402_171030.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 89,8 KB
ID: 112336Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120402_171130.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 142,2 KB
ID: 112335Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120402_171258.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 96,3 KB
ID: 112337Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120402_171237.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 139,2 KB
ID: 112338 Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120402_171325.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 128,3 KB
ID: 112339Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120402_171344.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 114,2 KB
ID: 112340Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120402_171400.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 136,0 KB
ID: 112341Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120402_171416.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 98,5 KB
ID: 112342

  11.) Pred samotnou inštaláciou odporúèam si urobi zálohu disku, teda aspoò prvej partície. Ja som si skopíroval všetko z partície OS31 do adresára Backup na particíí INSTALL.

  Pokraèova budem pod¾a návodu od Rosa (napísal Tom Przybyla) a zobriem do úvahy rady od Mistica a iných.
  12.) Návod v pdf forme (postupne upnem svoj) : Návod Mediátor.pdf

  pokraèovanie zajtrá ....
  Naposledy upravil venox; 03.04.2012, 10:34:42.
  WIN UAE, SEGA GENESIS - ATARI 800XE, AMIGA 600 Furia 020, A1200T + Blizzard II 1230/40 + 32MB + Gotek + CF 4 GB + WHDLOAD REG. XBOX

  #2
  O: Mediator 1200 inštalácia do toweru a rozbehanie kariet pod OS 3.1, OS 3.9

  Napájení musíš zapojit do mediatora, èernejma k sobì.
  www.oldcomp.cz
  party.oldcomp.cz

  Komentovat


   #3
   O: Mediator 1200 inštalácia do toweru a rozbehanie kariet pod OS 3.1, OS 3.9

   Autorem citovaného textu je Starej_Mraf Přejít na původní příspěvek
   Napájení musíš zapojit do mediatora, èernejma k sobì.
   doplnené dikes
   WIN UAE, SEGA GENESIS - ATARI 800XE, AMIGA 600 Furia 020, A1200T + Blizzard II 1230/40 + 32MB + Gotek + CF 4 GB + WHDLOAD REG. XBOX

   Komentovat


    #4
    O: Mediator 1200 inštalácia do toweru a rozbehanie kariet pod OS 3.1, OS 3.9

    Tak. Amiga je teï napájená z mediatora, ostatní napájení nepøipojuj. No a Teï je èas tam nacpat grafárnu a pøípadné další karty. S konfigurací ti teï nejlépe poradí MisticJoe (èerstvì se v tom taky vrtá), já sám mediatora nemám. Po konfiguraci nastane konfigurace a instalace SW.
    www.oldcomp.cz
    party.oldcomp.cz

    Komentovat


     #5
     O: Mediator 1200 inštalácia do toweru a rozbehanie kariet pod OS 3.1, OS 3.9

     PCI porty tak uple rovnocenne nebudou. Nejlepsi zkusenost mam s grafikou v tretim PCI portu odshora. Memory hole mas spravne na 8MB, config jumper si musis otestovat sam, jestli ma byt v pozici open nebo closed (u me ma byt podle manualu open, ale ve skutecnosti funguje jen v pozici closed). Na ciste instalaci OS3.1 jsem to netestoval. Jen pod 3.9 s BB2 (a pozdeji doinstaloval BB3). Ale melo by to slapat taky. Ted bys mel provest zakladni instalaci z MMCD (volba Medoucha 1200 mi nefungovala, resp. s tim to nenabehlo, prestoze mam stejnou revii medu jako ty - po zvoleni TX/LX... to jelo). Prvni vec po nainstalovani a restartu je pustit pciinfo a kouknout, co vypisuje (jestli ti pri startu nenabehne mixer, resp. ohlasi chybu, tak je neco spatne). Mel bys videt Voodoo a SB. Nainstaluj picasso96 dle navodu v docce. A restart. No a naconfiguruj Picasso. Dobre je mody hnedka otestovat. Jestli ti Amiga pri testu modu vytuhne, prehod grafiku do jineho PCI portu. V jednom se proste musi rozebehnout.

     Komentovat


      #6
      Koukam ten mediator, to je teda vec.

      Komentovat


       #7
       O: Mediator 1200 inštalácia do toweru a rozbehanie kariet pod OS 3.1, OS 3.9

       Me je divne, ze Elbox tak sedi na tom SW pro mediator. Proc nedava na stranky cele CD MM s poslednimi updaty ke stazeni, ale prodavaji ho za prachy? Nechapu dale, proc se prodava i HW klic v mach cipu, ten je snad soucasti kazdeho Mediatoru, ne?
       I love Amiga

       Komentovat


        #8
        O: Mediator 1200 inštalácia do toweru a rozbehanie kariet pod OS 3.1, OS 3.9

        Asi z toho maji stale nejaky prijem, coz uplne neodsuzuju, ja taky chci za praci zaplatit, ale v tomhle pripade je to strasna pruda.

        Komentovat


         #9
         O: Mediator 1200 inštalácia do toweru a rozbehanie kariet pod OS 3.1, OS 3.9

         No oni dodají nejnovìjší mach èipy. Když už je èlovìk má, tak samozøejmì nemá cenu cokoliv kupovat. Jinak jsem zvìdav na pokraèování návodu. Já na to teï nemám èas, dostal jsem se nejdál k tomu, že jsem rozchodil grafiku. SB128 vùbec - mám tu 4 (tøi zapùjèil Mraf), ale ani jedna nehraje. Z jedné se alespoò pøi zapnutí Amigy ozve "lupnutí" v reprácích, èili tu jsem zvolil jako nejvhodnìjšího kandidáta, ale moc daleko jsem se s ní stejnì nedostal. Nikde nic nehlásí chybu, ale neprodukuje žádný zvuk... Tak nevim... Èekám ještì na další GK, kdyby 1MB na dma buffer bylo málo (což se mi nezdá).

         Komentovat


          #10
          O: Mediator 1200 inštalácia do toweru a rozbehanie kariet pod OS 3.1, OS 3.9

          dnes som isiel podla navodu az po spustenie pci infa. Zase pci.library not found mna uz drbne.Skusal som dalsi 3.1 system a zase to nenaslo. Zajtra idem na OS 3.9.
          WIN UAE, SEGA GENESIS - ATARI 800XE, AMIGA 600 Furia 020, A1200T + Blizzard II 1230/40 + 32MB + Gotek + CF 4 GB + WHDLOAD REG. XBOX

          Komentovat


           #11
           O: Mediator 1200 inštalácia do toweru a rozbehanie kariet pod OS 3.1, OS 3.9

           A zkousel jsi SnoopDOS nebo podobnou utilitu na vypis aktivit systemu? Tahle diagnostika je na Amize celkem namakana (co zbych za to ve Windous dal) a snadno tim casto zjistis, proc se ti nejaka vec nec nechce spustit, nebo proc hlasi, ze ti neco chybi.

           Komentovat


            #12
            O: Mediator 1200 inštalácia do toweru a rozbehanie kariet pod OS 3.1, OS 3.9

            Hm, ale tohle ti snoopdos moc neosvìtlí. Pokud má v LIBS: pci.library, tak je vymalováno. Doteï si Venoxi nenapsal, zda si hraješ i s Config Jumperem. Já mìl problémy, když byl na pozici open. Tj. nebyl uzavøený. Psalo to to samé.

            Komentovat


             #13
             O: Mediator 1200 inštalácia do toweru a rozbehanie kariet pod OS 3.1, OS 3.9

             Zkuste ještì nastavit mediatorovi MMU na 0, pokud tak nemáte, mohlo by to v lecèems pomoct.
             A500, A500+, Amiga 600HD/ACA630, A600 V2-Apollo 68080, Amiga 1200/Blizz1230/50, CD32, A3000, A4000/060, Minimig, Powerbook G4 17" MorphOS, SAM460cr AmigaOS4 God is great!

             Komentovat


              #14
              O: Mediator 1200 inštalácia do toweru a rozbehanie kariet pod OS 3.1, OS 3.9

              Vèera som sa ešte hral s konfiguráciou, teda vo¾by - 8MB, 4MB, Config open, close .... nic nepomohlo, ale zistil som zaujímavú vec. Na diskete PCI INFO a PCI. LIBRARY majú inú ve¾kos ako na dodanom MMCD. Bohužial ani jeden typ programu a knižnice mi zatia¾ nebehá.
              Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120403_212742.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 174,8 KB
ID: 106571Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120403_213917.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 166,2 KB
ID: 106572Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 20120403_213937.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 155,6 KB
ID: 106573
              WIN UAE, SEGA GENESIS - ATARI 800XE, AMIGA 600 Furia 020, A1200T + Blizzard II 1230/40 + 32MB + Gotek + CF 4 GB + WHDLOAD REG. XBOX

              Komentovat


               #15
               O: Mediator 1200 inštalácia do toweru a rozbehanie kariet pod OS 3.1, OS 3.9

               Skus ten SnoopDos, ci nahodou nehladu tu kniznicu este niekde inde ako v LIBS: Je zvlastne ze ju tam mas a on ju nevidi...
               A1260 34MB Ram SCSI; A600 Furia EC020; A500; A500+; CDTV; A3000;

               Komentovat

               Zpracovávám...
               X