Oznámení

Sbalit
Aktuálně žádná oznámení.

Xump - The Final Run (AmigaOS4 + Morphos)

Sbalit
X
 
 • Filtr
 • Čas
 • Zobrazit
Clear All
new posts

  Xump - The Final Run (AmigaOS4 + Morphos)

  Xump - The Final Run (nová hra pro AmigaOS4 + Morphos)

  http://retroguru.com/xump/
  Panda Libor

  #2
  O: Xump - The Final Run (AmigaOS4 + Morphos)

  Sinuhed je hezèí
  Amiga 600, Fúria EC020, Powerbook G4, 1.67GHz, MOS3.13, registrovaný,
  Asus Zenbook Prime UX32VD Xubuntu 20.04

  Komentovat


   #3
   O: Xump - The Final Run (AmigaOS4 + Morphos)

   A navíc Xump není pro klasickou Amigu, takže co tady øešíme

   Komentovat


    #4
    O: Xump - The Final Run (AmigaOS4 + Morphos)

    Autorem citovaného textu je Prober Přejít na původní příspěvek
    A navíc Xump není pro klasickou Amigu, takže co tady øešíme
    Ano AmigaOS4 není moc klasická Amiga a MorphOs už vùbec ne, ale hra pro high end stroje to myslím není, i když, možná to potøebuje Amigu X1000 k provozu

    ---

    Pokud to do sekce, klasická Amiga nepatøí, není problém to pøesunout ne? Kdybych mohl, klidnì to udìlám sám. Ale pravdìpodobnì bude více her ve vláknu klasická Amiga pro OS4 + MOS only (PPC je klasická amiga, èi nextgen?)
    Naposledy upravil Delihc; 04.06.2014, 09:21:53.
    Panda Libor

    Komentovat


     #5
     O: Xump - The Final Run (AmigaOS4 + Morphos)

     Delihcu, ale nemùžeme zaøazovat vìci podle toho, kde se nám to líbí, ale dle toho, kam skuteènì patøí .
     Amiga - PMD 85

     Komentovat


      #6
      O: Xump - The Final Run (AmigaOS4 + Morphos)

      Autorem citovaného textu je Delihc Přejít na původní příspěvek
      PPC je klasická amiga, èi nextgen?
      Klasická Amiga jsou stroje od A1000 do A4000 s OS do 3.9. phase5 PPC karty v Amigách mít mùžeš, ale poøád to jsou klasické Amigy ;o)

      Teoreticky lze ty NG vìci hrát na klasické Amize s OS4.1 Classic nebo MorphOS 1.3, ale to už je fakt lepší koupit si Pegasos2 nebo Macka, protože jednak pro tyto OS máš na klasice málo RAM a jednak G4 je oproti 603e a 604e naprosto jiná liga.

      Tím ovšem nechci øíkat, že hra XUMP by nemohla bìžet na holé A500, jen kdyby se vývojáøùm chtìlo.
      http://jack.untergrund.net [ AMIGA 600 AMIGA 1200 AMIGA 1200T AMIGA 2000 AMIGA 4000 AMIGA 4000T CD32 Mac mini G4 ]
      10. ročník RESETkání 7. - 10. 5. 2020 <<< Registrace >>>

      Komentovat


       #7
       O: Xump - The Final Run (AmigaOS4 + Morphos)

       To je skoro na filozofickou debatu Ale asi všechno pro OS4/MOS bych dával do nextgenu. To že by to ve své dobì s pøehledem zvládla i nerozšíøená A500, je sice smutné, ale je nová doba A pokud tì taková hra nahlodá k nákupu X1000, pak je to jedinì jen dobøe

       Komentovat


        #8
        O: Xump - The Final Run (AmigaOS4 + Morphos)

        Autorem citovaného textu je Prober Přejít na původní příspěvek
        To je skoro na filozofickou debatu Ale asi všechno pro OS4/MOS bych dával do nextgenu. To že by to ve své dobì s pøehledem zvládla i nerozšíøená A500, je sice smutné, ale je nová doba A pokud tì taková hra nahlodá k nákupu X1000, pak je to jedinì jen dobøe
        Díky za objasnìní, OS4 a MOS vždy do nextgen, pokud nebude napøíklad zároveò i pro OS3. Obèas když na nìco narazím chci se podìlit, nìkdo tøeba chodí jen sem, tak by se to tøeba nedozvìdìl. Jinak postupnì se uèím zapamatovat vše, abych tu nedìlal zbyteèný nepoøádek.

        Ono je to tak správnì, protože pak se mùže zdát, že vlastnì vychází vìci na starou klasiku a na ten "next gen" nic.
        Naposledy upravil Delihc; 05.06.2014, 07:41:50.
        Panda Libor

        Komentovat


         #9
         O: Xump - The Final Run (AmigaOS4 + Morphos)

         Autorem citovaného textu je Prober Přejít na původní příspěvek
         A pokud tì taková hra nahlodá k nákupu X1000, pak je to jedinì jen dobøe
         To zní jako rozumný dùvod .
         Amiga - PMD 85

         Komentovat


          #10
          O: Xump - The Final Run (AmigaOS4 + Morphos)

          Téma pøesunuto. Dìlí se to úplnì stejnì jako na Aminetu.

          Komentovat


           #11
           O: Xump - The Final Run (AmigaOS4 + Morphos)

           Autorem citovaného textu je Predseda Přejít na původní příspěvek
           Téma pøesunuto. Dìlí se to úplnì stejnì jako na Aminetu.
           Takže pokud je nìco OS4, MOS, OS3 budu to dávat 3x?
           Panda Libor

           Komentovat


            #12
            O: Xump - The Final Run (AmigaOS4 + Morphos)

            Ne, staèí použít hlavu, nebudu vás úplnì vodit za ruèièku.

            Komentovat


             #13
             O: Xump - The Final Run (AmigaOS4 + Morphos)

             Autorem citovaného textu je Delihc Přejít na původní příspěvek
             Takže pokud je nìco OS4, MOS, OS3 budu to dávat 3x?
             Øekl bych, že to staèí dát do sekce pro OS3. Se softem pro OS3 se tak nìjak poèítá s tím, že bude fungovat i na OS4 a MOS. Pokud se nepletu, pro nejlepší kompatibilitu je doporuèeno optimalizovat SW pro OS3... .
             Amiga - PMD 85

             Komentovat


              #14
              O: Xump - The Final Run (AmigaOS4 + Morphos)

              Moc to komplikujete. Pokud je verze pro OS3, tak to dej mezi klasiku. Ta tady zajímá nejvíce lidí. A pokud nebudeš vìdìt a bude to jen taková všeobecná informace jako tohle, tak to hoï jen do Novinek. Pokud se u toho pak rozjede nìjaká diskuze tak si to admin mùže pøípadnì pøesunout.

              Komentovat

              Zpracovávám...
              X