Oznámení

Sbalit
Aktuálně žádná oznámení.

MUI-AYPlayer pro AROS

Sbalit
X
 
 • Filtr
 • Čas
 • Zobrazit
Clear All
new posts

  MUI-AYPlayer pro AROS

  I když je to tak trochu chlubení vlastním peøím nedá mi to abych se nepodìlil. Protože si obèas rád poslechnu hudbu ze ZX Spectra a jelikož jsem pøíznivcem AROSu, chtìl jsem si pøenést pøehrávaè AYlet který je napsaný pro linux a GTK knihovnu. Jenže se ukázalo, že projekt GTK-MUI není dostateèný pro plnou funkènost tohoto playru, a tak jsem to odložil na pozdìji.
  No a cca po roce jsem se k tomuto rozpracovanému projektu vrátil, ale s tím že to udìlám rovnou pro MUI. Vedlo mì k tomu nìkolik úvah, za prvé jsem doposavad poøádnì nepochopil grafické prostøedí MUI (zdálo se mi složitìjší než GTK) a za druhé programy pøekompilované GTK-MUI mají velikost okolo dvou až tøí mega. A to mi pøijde dost odpudivé na malý pøehrávaè. Zato když je to napsané v èistì MUI pøostìdí, olé program má stopadesát kilobajtù a to je více Amigovské .

  Takže MUI-AYlet player pøehrává soubory ay ze ZX Spectra i CPC Amstrad.
  Lze spustit ze shellu s více soubory najednou a pomocí tlaèítek pøeskakovat mezi nimi. Pøidal jsm si podporu datatypu AY, takže staèí ve Workbechy poklepat na hudební soubor a pøehrávaè se spustí. Samozøejmì jde spustit samostatnì a soubor otevøí z menu (toto je úkol na pøíštì, multi selekt menu). Umí toho podstatnì více než linuxová verze A já si koneènì v poklidu AROSu poslechnu své mládí

  Pokud by nìkdo chtìl vyzkoušet MUI-AYlet

  A ukázka
  Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: mui-ayplay_up.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 107,2 KB
ID: 112766
  Naposledy upravil bigmac; 15.10.2014, 10:07:59.
  Minimig 4MB/ARM ; FPGA Arcade ; Amiga 500 ; Amiga 2000 ; Amiga 1200 ; AOS 4.1 FE -> WinUAE

  #2
  O: MUI-AYPlayer pro AROS

  super jen nerozumim tomu gui. jaky je rozdil mezi <- -> a next file prev file ?

  Komentovat


   #3
   O: MUI-AYPlayer pro AROS

   Autorem citovaného textu je ExiE Přejít na původní příspěvek
   super jen nerozumim tomu gui. jaky je rozdil mezi <- -> a next file prev file ?
   Pokud (skladba) soubor obsahuje více tracků <- a -> přepíná tracky, kděžto prev file a next file je přepínání mezi soubory. Vlastně prev file a next file v tuto chvíli funguje jen pokud to spustíš ze shellu s více soubory (MUI-AYlet ghost.ay saboteur.ay exolon.ay). Ale chystám se přepracovat otvírání souborů s možností označit si více položek, protože chápu že ze shellu si to moc lidí pouštět nebude a tak prev a next trochu strácejí na účelovosti. U Linux verze to mělo opodstatnění protože tam se to dá spustit pouze z konzole.
   Minimig 4MB/ARM ; FPGA Arcade ; Amiga 500 ; Amiga 2000 ; Amiga 1200 ; AOS 4.1 FE -> WinUAE

   Komentovat


    #4
    O: MUI-AYPlayer pro AROS

    Tak jsem aktualizoval na verzi 0.2....
    – Pøidal jsem možnost otevøení více souborù z file requstru. Tedy omezil jsem to na 256 položek, ale snad to není pøíliš omezující.
    – Drobné úpravy v zobrazrní informací o souboru.
    – Pokud je otevøen pouze jeden hudební soubor, tlaèítka Prev a Next file jsou vypnuta, to aby to nemátlo ovládání....

    soubor MUI-AYlet 0.2

    Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: MUI-AYlet_0.2.png
Počet zobrazení: 1
Velikost: 56,6 KB
ID: 108065
    Naposledy upravil bigmac; 15.10.2014, 11:03:55.
    Minimig 4MB/ARM ; FPGA Arcade ; Amiga 500 ; Amiga 2000 ; Amiga 1200 ; AOS 4.1 FE -> WinUAE

    Komentovat

    Zpracovávám...
    X