Oznámení

Sbalit
Aktuálně žádná oznámení.

FreePascal zajímavá cesta pro AROS

Sbalit
X
 
 • Filtr
 • Čas
 • Zobrazit
Clear All
new posts

  FreePascal zajímavá cesta pro AROS

  Tento nativní compiler Freepascalu není novinkou, první informace o tomto kompileru pro AROS jsou již z roku 2011. Uživatel Marcus Sackrow jinak ALB42 nechtìl pouhý kompiler, chtìl aby si uživatel mohl svùj projekt pøipravit v prostøedí Lazaurus. A následnì celou složku projektu pøenést na AROS a tam nativnì zkompilovat, bez zdlouhavého nastavování. Jedinou nevýhodou byla absence jakékoli grafické knihovny. Po dvou letech obèasných aktualizací, se v loni ALB42 rozhodl tento projekt posunout dále a pøidal podporu MUI (ZUNE). Jistý vývoj mužete vidìt na jeho blogu, kde postupnì pøešel od jednoduchých testù k jednoduchým hrám. Což je jistì zajímavé a záslužné, ale neoslovíte tím vìtšinu uživatelù. Co ale každého kdo se o AROS zajímá oslovilo, je poslední ukázka, portace kompletního prostøedí Lazaurus. Každý si dokáže pøedstavit že pokud lze zkompilovat pod Freepascalem IDE prostøedí Lazaurus, mùže následovat kvalitní textový editor, grafický editor a jiné...

  vlákno o projektu na AROS stránkách..

  ukázka: pøidal jsem další ukázku....
  Naposledy upravil bigmac; 30.04.2015, 13:35:40. Důvod: Přidal jsem nejnovějsí screenshot
  Minimig 4MB/ARM ; FPGA Arcade ; Amiga 500 ; Amiga 2000 ; Amiga 1200 ; AOS 4.1 FE -> WinUAE
Zpracovávám...
X