Oznámení

Sbalit
Aktuálně žádná oznámení.

Cerv

Sbalit
X
 
 • Filtr
 • Čas
 • Zobrazit
Vymazat vše
new posts

  Cerv

  Ahoj

  Jsem tu už pár dní, a tak si øikám, že o sobì mùžu utrousit taky nìco informací...
  Píšu pøevážnì jen o tom, co se týká her a starých kompù a nenudím...

  Asi jsem mìl hlavnì celoživotní štìstí na lidi okolo sebe, protože už v roce 1986-87 (nevím pøesnì) na základce jsem vidìl u spolužáka Michala Frièe Sinclair ZX Spectrum a vìdìl jsem, že ho musím mít. Po roce plném nesèetných peripetií a vyhrané sázce s rodièi mi od známého, který jezdil na západ, objednali Spectrum... Dostal jsem gumáka a to byl asi jeden z dùležitých kusù skládaèky dalších osudù mojí malièkosti.
  Nejlepší hry toho období pro mne byly Highway Encounter, Dizzy, Bruce Lee, Raid over Moscow a další.

  Na gymplu jsem se pak jednak potkal a skamarádil se spolužákem Andrejem Anastasovem, který mìl gumáka jako já. U toho jsme na støídaèku (nìkdy i u nás) paøili hry dokud jednoho z nás pøíslušní rodièe navystrnadili z domu s poukázkou na nesmyslnou noèní hodinu a za druhé jsem v té dobì potkal L.L.G. (Lukáše Ladru) Nikdy jsem dostateènì nepodìkoval mojí o pìt let starší sestøe za to, že byla natolik pìkná, aby to na ni tahle legendární figura Èeské herní scény zkoušela ze všech stran. Tudíž i pøes mladšího brášku. A za ním zajdu, že mi nahraje spoustu her a ukáže tiskárnu a další periferie. Mìl Interface 1, Microdrive plus všechny hry, co na Spectrum byly a ja z toho byl na vrcholu blaha. Další ohromnej kus skládaèky zapadnul na svoje místo. S mojí sestrou mu to stejnì neklaplo, ale z nás se stali kamarádi na dalších dvacet let. Kromì tìchto dvou jsem se v té dobì skamarádil mimo jiné s Patrikem Rakem a Frantou Fukou coz mne také dost obohatilo...
  Nejlepší hry toho období pro mne byly Nether Earth, Academy, Three Weeks in Paradise, Saboteur, Quazatron, Last Ninja 2, Tir Na Nog, Exolon 87, Colony 28, Laser Squad, Formula 1, Head over Heels a strašnì moc dalších na které jsem teï zapomnìl...

  Poté jsem nìkde zavítal na výstavu, kde jsem vidìl Amigu 500 a pøišla mi jako sci-fi. Stejda mi jako zázrakem zaøídil celoprázdninovou brigádu v Západním Nìmecku a hurá. Byla tu moje první Amiga a pìt disket.

  Pak to šlo ráz na ráz.
  1 - Naoèkoval jsem výše zmínìné Amigou
  2 - Následovalo období užasného hraní, Amigaklub s výpravami na C-Bit a první HDD rozšíøení... Real 3D atd...
  3 - Zalození Excaliburu a práce na nìm (dìlal jsem jen asistenta L.L.G.)...

  První a za mne nejlepší rok Excaliburu byl asi vrchol této herní éry. Nìkdy v té dobì jsem si na A500 koupil GVP 530/40 MHz i s koprem a 8 MB Fastky, což mám dodnes...
  Nejlepší hry toho období pro mne byly Dungeon Master, Chaos Strikes Back, SWIV, Black Crypt, Tower of Babel, Dune II, Legacy of Sorasil, Xenon 2, Turrican II, Lemmings, Another World, Shadow of the Beast, Stunt Car Racer, Monkey Island 1+2, Space Quest, Moonstone, Mega-Lo-Mania, Elite 1+2 a další...
  Pak následovalo založení SCORE (sedìl jsem v místnosti, kde se to øešilo) a práce na nìm. Zejména grafika, ale sem tam jsem si i nìco napsal.
  Soubìžnì s tím jsem si poøídil PC zejména kvùli X-Com a DOOM.
  Další hry už vypisovat nebudu ale jejich hraní a radost z nich mì provázela vždy a zùstala mi dodnes, protože jsem je hrát nikdy nepøestal.

  Zhruba rok po smrti L.L.G. (umøel 2012) jsem ze sklepa nostalgicky oprášil moji pùvodní Amigu a udìlal si na ni stálé místo. Od té doby kupuji originální amigácké hry a to pøevážnì pøes ebay a sem tam si je pouštím.

  V roce 2014 jsem èasteènì z radosti a èásteènì z nostalgie zaèal natáèet poøad Nekoneèný Labùžo, který se vìnuje hardcore hrám a ve kterém se Amiga skloòuje každou chvíli.

  Na SCORE jsem pracoval od zaèátku až do konce roku 2016 kdy jsem s tím koneènì po 274 èíslech seknul. Za tu dobu jsem potkal nesèetnì zajímavých lidí z herní scény a se spoustou z nich se spøátelil...

  Poslední dobou mì ale moje Amiga trochu zlobí - viz moje vlákno v nováècích, a tak jsem byl donucen hledat pomoc. Diky tomu jsem našel tohle místo

  Kromì výše zmínìného dìlám další bambilion vìcí, které už ale mají s Amigou a hraním her spoleèného jen dost málo...

  To je tak z voleje vše...

  Èerv
  Amiga 500, GVP 530/40 MHz, 8 MB, 130 MB HDD SCSI

  #2
  O: Cerv

  Díky za tip na to Labùžo, dal jsem si odbìr ;o)
  http://jack.untergrund.net [ AMIGA 600 AMIGA 1200 AMIGA 1200T AMIGA 2000 AMIGA 4000 AMIGA 4000T CD32 Mac mini G4 ]
  10. ročník RESETkání 7. - 10. 5. 2020 <<< Registrace >>>

  Komentovat


   #3
   O: Cerv

   Za Excalibur dík, to byly èasy...!

   S odstupem si øíkám, že kdyby vycházel pravidelnì, nebylo by to ono. Trafiku jsem tenkrát vídal èastìji než rodièe
   Ooou nly a mííííí gáááááááá, mejks it pááá si bžžžžžžžž ♫♫♫

   Komentovat


    #4
    O: Cerv

    Pro ty bez fejksbuku

    ÈERV, GODS a final boss

    Také patøíte k tìm, kteøí stejnì jako já nikdy nedohráli #GODS? V nedìli se u nás stavil Jakub Cervinka a pøedvedl, jak neuvìøitelnì má tuhle hru v paži... Dohrál to bìhem chvíle a ukázal nám spoustu secretù a hlavnì, finálního bosse, kterého si podal, jako by to dìlal dennì

    Takže díky Èerve, tedy spíš bože.... S pokorou, Èenìk

    https://www.facebook.com/muzeumher.c...6953814780384/
    Naposledy upravil Chain; 13.09.2018, 21:09:52.
    Umřít v nejlepším umí málokdo. Dokázala to jen Amiga a Šlacha.

    Komentovat


     #5
     O: Cerv

     docela homo
     Ooou nly a mííííí gáááááááá, mejks it pááá si bžžžžžžžž ♫♫♫

     Komentovat


      #6
      O: Cerv

      Øekl bych, že to od Vraného trochu potrénoval, tam mu to ještì moc nešlo
      Amiga OCS, ECS, AGA, CGX, PPC
      ---------------------------------------------
      Líbí se mi Retropolis

      Komentovat


       #7
       O: Cerv

       Ba ba...
       Amiga 500, GVP 530/40 MHz, 8 MB, 130 MB HDD SCSI

       Komentovat


        #8
        O: Cerv

        nádherra!

        Komentovat


         #9
         O: Cerv

         Neco pro tebe

         Komentovat


          #10
          O: Cerv

          JJ o tom fuzzy bitu v DM jsem sice už věděl díky Lukášovi Hoyerovi, ale celkově moc pěkně udělaný video. Občas na tohohle chlapa taky koukám...
          Amiga 500, GVP 530/40 MHz, 8 MB, 130 MB HDD SCSI

          Komentovat


           #11
           Blade Runner LW5

           Nasel jsem tu Blade Runner scenu jak jsme se o ni bavili.
           http://ghh.8u.cz/friends/bladerunnerlw.lha
           https://www.youtube.com/watch?v=rHmT-zi1TUo
           Amiga DraCo DaMi PegasosII G4 G5

           Komentovat


            #12
            O: Blade Runner LW5

            Autorem citovaného textu je ghh Přejít na původní příspěvek
            Nasel jsem tu Blade Runner scenu jak jsme se o ni bavili.
            http://ghh.8u.cz/friends/bladerunnerlw.lha
            https://www.youtube.com/watch?v=rHmT-zi1TUo
            Jo, to je presne ona...
            diky

            Cerv
            Amiga 500, GVP 530/40 MHz, 8 MB, 130 MB HDD SCSI

            Komentovat


             #13
             O: Cerv

             Komentovat


              #14
              O: Cerv

              Červ nemluvil o Gods... konec světa se přiblížil.
              "Co tu s tim GVPčkem děláte?" - "Ále... funguje to, tak se to snažíme rozjebat." (DaMi, 2020)

              Komentovat


               #15
               O: Cerv

               Hezký dárek tohle povídání, jdu pařit.
               Amiga 600, Fúria EC020, Powerbook G4, 1.67GHz, MOS3.13, registrovaný,
               Asus Zenbook Prime UX32VD Xubuntu 18.04

               Komentovat

               Zpracovávám...
               X