Oznámení

Sbalit
Aktuálně žádná oznámení.

Uživatelské skupiny na diskuzním fóru

Sbalit
X
 
 • Filtr
 • Čas
 • Zobrazit
Clear All
new posts

  Uživatelské skupiny na diskuzním fóru

  Všichni uživatelé se zde na fóru dìlí do následujících skupin:
  • Registrovaní uživatelé
  • Sponzoøi
  • Administrátoøi
  • Moderátoøi
  • Vyvolení
  • Èeská scéna

  Registrovaní uživatelé:
  Základní skupina uživatelù, do které je umístìn každý èlen po registraci na fóru.
  • Celková velikost všech pøíloh - 70MB
  • Poèet soukromých zpráv - 50
  • Kalendáø - mohou vidìt, nemohou pøidávat události
  • Maximální velikost obrázku profilu - 150x150 pixelù
  • Maximální velikost vlastního avatara - 100x100 pixelù
  • Obrázky v podpisu - nelze
  • Maximální délka podpisu - 400 znakù

  Sponzoøi:
  Uživatelská skupina, do které jsou zaøazování lidé, kteøí jakkoliv pøispìli na chod portálu.
  • Celková velikost všech pøíloh - 150MB
  • Poèet soukromých zpráv - 500
  • Kalendáø - mohou vidìt, zadávat, upravovat a mazat vlastní události
  • Maximální velikost obrázku profilu - 150x150 pixelù
  • Maximální velikost vlastního avatara - 150x150 pixelù
  • Obrázky v podpisu - nelze
  • Maximální délka podpisu - 1500 znakù

  Administrátoøi:
  Uživatelská skupina, do které patøím pouze já a Dave de Sade, jakož to generální diktátoøi. Povoleno vše, co toto fórum dovoluje - autoprotekce.

  Moderátoøi:
  Moderátoøi, jejichž úkolem je dohlížení na dodržování daných pravidel na fóru.
  • Celková velikost všech pøíloh - bez limitu
  • Poèet soukromých zpráv - 700
  • Kalendáø - mohou vidìt, zadávat, upravovat a mazat všechny události
  • Maximální velikost obrázku profilu - 150x150 pixelù
  • Maximální velikost vlastního avatara - 150x150 pixelù
  • Obrázky v podpisu - lze
  • Maximální délka podpisu - 1500 znakù
  • Mohou upravovat, mazat, pøesouvat, spojovat pøíspìvky a témata
  • Mohou uživatelùm udìlovat tresty

  Èeská scéna:
  • Název scene skupiny v popisu
  • Používání pokroèilejšího vyhledávání
  • Možnost nahrávání pøíloh - 200MB
  • Poèet soukromých zpráv - 2.000, možnost jejich sledování (Message Tracking), neomezený poèet pøíjemcù soukromé zprávy
  • Možnost pøidávání, editace a mazání událostí v kalendáøi
  • Možnost zobrazení IP adres v pøíspìvcích
  • Možnost nastavení neviditelného módu
  • Možnost vidìt ostatní uživatele v neviditelném módu
  • Možnost zprávy uživatelských zpráv
  • Možnost sledování hodnocení od ostatních uživatelù
  • Možnost vytváøení vlastních sociálních skupin
  Naposledy upravil Prober; 17.08.2007, 14:42:36.

  #2
  Krásná práce, alespoò nìkdo si váží elity...

  Komentovat


   #3
   ano, take me to velmi potesilo...

   Komentovat


    #4
    O: Uživatelské skupiny na diskuzním fóru

    ok

    Komentovat

    Zpracovávám...
    X