Oznámení

Sbalit
Aktuálně žádná oznámení.

Apollo core

Sbalit
X
 
 • Filtr
 • Čas
 • Zobrazit
Vymazat vše
new posts

  Apollo core

  Vytvoril jsem nove vlakno, aby se prispevky tykajici se obecne Apollo core/CPU zmatecne nerozhazovali mezi Vampire 600 / 500 a pod.

  #2
  O: Apollo cpu

  a ted at uz to znamena cokoliv Gunnar ve stredu oznamil

  New feature of SAGA chipset:

  Magic DMA engines

  The new DMA engines provide the following features:
  * CPU cache coherent.
  No nasty cache flushed needed to use them

  * fully honoring CPU MPU and MMU.
  This means DMA can support virtual memory
  Memory can be protected from overwrite by DMA
  Bad DMA access can be catched with Enforcer like tools

  We work right now on DMA engines/drivers for
  * FAST-IDE controller
  * SDCard Controller
  * Network Controller

  The DMA engines are really fast.
  This combination of performance and features (as MMU support) was never seen on any Amiga hardware before.

  Komentovat


   #3
   O: Apollo cpu

   No jestli dostoji svym slibum a bude to mit MMU - taxem nateseney

   Komentovat


    #4
    O: Apollo cpu

    Pøijde mi to trochu zmatené, jestli to dobøe chápu tak mmuèko se týká jen èipsetu a ne cpuèka, kde ještì nedávno se psalo, že se neplánuje. Ale možná se pletu.
    Je zajímavé, že stále vymýšlejí nová vylepšení, ale implementace je bìh na dlouhou tra. Možná by ale mìli nejdøíve dokonèit fpu a pak pokraèovat na ostatním.
    Naposledy upravil Amigoun; 03.02.2017, 22:22:16.
    A500, A500+, Amiga 600HD/ACA630, A600 V2-Apollo 68080, Amiga 1200/Blizz1230/50, CD32, A3000, A4000/060, Minimig, Powerbook G4 17" MorphOS, SAM460cr AmigaOS4 God is great!

    Komentovat


     #5
     O: Apollo cpu

     To je udel asi kazdeho nadseneckeho projektu, dela se to co autory bavi a obvykle nedodelava co je skutecne potreba. Klasika.

     Komentovat


      #6
      O: Apollo cpu

      Behem vikendu autori Apollo core vylepsili audio "chip" PAMELA:

      the AUDIO quality was improved to full HI-FI levels with 24bit mixing precision plus 4-times oversampling
      optional STEREO separation

      Komentovat


       #7
       O: Apollo cpu

       to Admins Bylo by mozne prejmenovat toto vlakno na APOLLO CORE?

       Komentovat


        #8
        O: Apollo cpu

        Ac vsichni netrpelive cekame na APOLLO CORE 3, tak Gunnar vcera oznamil APOLLO CORE 2.7

        Dear users,the team is working on the next CORE update which should be available soon.
        The core update will give improved features, especially AMMX upgrades
        to accelerate H264 video, SDL sprite operations, and complete AMMX to enable OpenCL.

        An complete instruction list overview with examples is prepared to be ready for the release.


        dockat bychom se meli zlepseni/pridani AMMX instrukci, ktere umozni
        akcelerovat dekodovani H264 videa (osobne odhaduji, ze se casem dockame i aktualizovaneho RiVA playeru)
        operace se SDL sprity
        pouziti OpenCL

        EDIT:
        improvements for A600 users around IDE performance
        vyssi vykon IDE u Vampire 600 V2
        Naposledy upravil ExiE; 18.08.2017, 22:45:24.

        Komentovat


         #9
         O: Apollo core

         Prý budou požadovat komplet registraci pro download 2.7ky, to tedy nevím co tím zamýšlejí.
         A500, A500+, Amiga 600HD/ACA630, A600 V2-Apollo 68080, Amiga 1200/Blizz1230/50, CD32, A3000, A4000/060, Minimig, Powerbook G4 17" MorphOS, SAM460cr AmigaOS4 God is great!

         Komentovat


          #10
          O: Apollo core

          H264 video decoding na architerkture z 1992...mazec

          Komentovat


           #11
           O: Apollo core

           Proc z roku 1992? Co to je za rok?

           Komentovat


            #12
            O: Apollo core

            1992 - uvedeni posledni klasicke Amigy?

            Komentovat


             #13
             O: Apollo core

             Pøeklad pro neangliètináøe... (zdroj)

             Apollo Team Activity Report (Listopad)

             Øíjen byl z hlediska Apollo týmu velmi vzrušující mìsíc. S pomocí kolegy "jarpatuse" jsme pokroèili pøi vývoji soft FPU pro vlastníky a uživatele Vampire v2. Pojïme se podívat a shrnout si, co všechno se odehrálo.

             GOLD2.7 – Rounding with precision (pøesné zaokrouhlování)
             Jak jsem již zmínil, minulý mìsíc se toèil zejména kolem 68080 FPU a zaèali jsme z lehka "ahoj, já jsem FPU zejména pro potøebu kompatibility" a nyní jsme ve stádiu "ahoj já jsem FPU s rychlostí Geparda, chceš si dát závod?". Jarpatus a Bax spoleènì odvedli skvìlou práci na vývoji FEMU a BigGun zaèal nejdùležitejší FPU instrukce implementovat do jádra. To vše vyústilo v dnešní situaci výkonného FPU.

             Rád bych také zmínil, že se z pohledu Jarpatuse jednalo o jeho první programování v asembleru. Takovýto výkon a výsledek je hodný potlesku a možná i inspirace pro ostatní amigisty.

             A už patøíte mezi milovníky, nebo hru Quake nenávidíte, nemìní to nic na faktu, že se jedná o velmi dobrý benchmark výkonu na Amize. Quake od Clickboomu poskoèil z prvnotních 3 snímkù za sekundu na krásných 26.

             Pozitivní výsledky naznaèují, že jádro 2.7 se velmi blíží svému oficiálnímu vydání pro majitele a uživatele Vampírù v2.

             Amiga32 meeting aneb jak Vampíøi vylezli z rakví
             Amiga32 byla velmi oèekávaná akce pro celý Apollo tým. Pøinesli jsme nìkolik našich systémù a zejména Vampíry v4.

             Vampíry v4 se tìšily velkému oèekávání a na akci byly k vidìní jak naše prvotní prototypy, tak nynìjší verze. Nìkterým z návštevníkù jsme i ukázali, jak v4 bootuje v jedné za našich A500. Bìhem akce jsme též pøedali nìkolik Vampírù našim èlenùm, šastlivci.

             Co jsme mìli na akci za mašiny:
             - Prototypy pøíchozích Vampírù v4 (verze pro A500 a Standalone = samostatná "Amiga" deska)
             - BigGunova A500 v Vampírem v2+, "Big" obrazovkou, "Big" repráky, který ukazoval výkon napøíklad pøehrávaèe RiVA a videí s hezkými sleènami (což pøitáhlo i neangažované diváky)
             - TuKova A600 s Vampírem v2 s ukázkami poslední verze FEMU softwarového FPU (Quake, AIBB, porty her, dema)
             - Guilbrushova A600 s Vampírem v2 s ukázkou GOLD3 beta jádra a AGA her
             - Guilbrushova A500 v Vampírem v2+ ukazující funkèní Emu/TOS/FreeMint distribuci (Atari ST emulátor)
             - Claudova A500 s Vampírem v2+ ukazující MacOS emulaci s Shapeshifterem a Fusionem

             Návštìvníci byli skvìlí a mnoho dobrých lidí se u nás zastavilo a dodávalo nám pozitivní motivaci. Bylo to opravdu skvìlé, povzbuzující mluvit s tolika lidmi a zejména s tìmi, se kterými se známe pouze pøes internet. Dìkujeme moc za podporu.

             Jeff Porter (1984 - 1994 øeditel vývoje v Commodore a od 1994 øeditel SCALA) se pøišel podíval a byl nadšen z naší práce. Také se nám dostalo pøíjemných slov od Trevora Disckinsona (øeditìl a zakladatel A-EON).

             Zde je skvìlý èlánek shrnující Amiga32 akci:
             EXTERNAL LINK
             EXTERNAL LINK
             EXTERNAL LINK

             Na akci jsme také diskutovali budoucnost, strategii a potøásli si rukou s nìkolika lidmi, kteøí by nás v budoucnu rádi podpoøili. Nebudeme pøedbíhat, uvidíme v brzké budoucnosti, co z toho vzejde.

             Akce skonèila tak, jak je zvykem u každé narozeninové párty a to v karaoke baru. Nìkteøí èlenové se samozøejmì museli pøedvést na pódiu. Abych øekl pravdu narrator.device by si vedla o dost lépe než oni. Jiní radìji odešli na cigárko.

             No a co bude dál?
             Chceme dokonèit a vydat GOLD2.7 pro Vampíry v2 a Apollo tým se chystá distribuovat Vampíry v4 pro èleny týmu a vývojáøe. Rádi bychom ještì tento rok zaèali s prodejem Vampírù v4 již pøes zavedené e-shopy, snad to naše ženy, dìti, koèky a jednorožci dovolí ;-)

             Nìkteøí naši èlenové se též chystají navštívil francouzskou akci Alchimie 12 ve mìstì Tain. Pøinesou s sebou a pøedvedou aktuální novinky a technologie. Akce se koná 10-12 Listopadu: EXTERNAL LINK
             http://jack.untergrund.net [ AMIGA 600 AMIGA 1200 AMIGA 1200T AMIGA 2000 AMIGA 4000 AMIGA 4000T CD32 Mac mini G4 ]
             10. ročník RESETkání 7. - 10. 5. 2020 <<< Registrace >>>

             Komentovat


              #14
              O: Apollo core

              Gunnar pøedstavil dvì nové AMMX instrukce pro mapování textur:

              http://www.apollo-core.com/gfx/V3_demo124_fox.mp4

              Video ukazuje použití kompresované textury, která je v reálném èase dekomprimována a bilineárnì filtrována aby vypoèítala celý obraz.Obraz má šíøku 640 pixelù a bitovou hloubku 16bit HICOLOR


              AMMX2 has texture ASM instructions.
              A) DTX1
              This instruction does extract one RGB texel from a DTX1 compressed texture surface.
              B) PIXMRG
              This instruction does linear interpolate 2 RGB texels.
              http://jack.untergrund.net [ AMIGA 600 AMIGA 1200 AMIGA 1200T AMIGA 2000 AMIGA 4000 AMIGA 4000T CD32 Mac mini G4 ]
              10. ročník RESETkání 7. - 10. 5. 2020 <<< Registrace >>>

              Komentovat


               #15
               O: Apollo core

               Super, ale zda se mi, ze tohle delaji jen pro svoji vlastni zabavu, protoze zadne rozumne uziti to asi nema, nebo jen velice teoreticky pro porty 3D her a dema. Ale chapu, ze se tim musi taky bavit.

               Komentovat

               Zpracovávám...
               X