Oznámení

Sbalit
Aktuálně žádná oznámení.

Noro

Sbalit
X
 
 • Filtr
 • Čas
 • Zobrazit
Clear All
new posts

  #61
  O: Noro

  Autorem citovaného textu je Lasice Přejít na původní příspěvek
  já nemám èas vùbec každopádnì si ho zkusím udìlat a je mi víceménì jedno kdy
  No tu urèitì. Jezdíš po brblabech, automatech apod a nemáš èas...

  Komentovat


   #62
   O: Noro

   Autorem citovaného textu je Predseda Přejít na původní příspěvek
   No tu urèitì. Jezdíš po brblabech, automatech apod a nemáš èas...

   edit: a poèkej až budu jednou streamovat já
   Naposledy upravil Lasice; 05.09.2019, 11:47:34.
   yes brekekes

   Komentovat


    #63
    O: Noro

    Hele borci,
    jednoduchá vìc, záznamy budou.
    A podstatná vìc každý den cca od devíti frèím stream na OLD skool vlnì .
    Dum spiro spero!

    Doufám že Raulim co mi dluží PPC Blizzarda skončí s tím Blizzem zaraženým.... kdekoliv.

    Amiga 1200 x2, Amiga 600, PowerMacek G5 (MorphOS), Amiga 2000.

    Komentovat


     #64
     O: Noro

     Btw. Rád bych tomu dal rámec tzn. co by bylo celkovì zajímavé pro všechny pøípadnì jen pro nìkoho
     Dum spiro spero!

     Doufám že Raulim co mi dluží PPC Blizzarda skončí s tím Blizzem zaraženým.... kdekoliv.

     Amiga 1200 x2, Amiga 600, PowerMacek G5 (MorphOS), Amiga 2000.

     Komentovat


      #65
      O: Noro

      Já osobnì taky moc nestíhám odpoledne v týdnu je to naprosto mimo mísu a zase v devìt veèer je to taky na pytel.
      Zkusíme a uvidíme.

      Tak dneska první AMIGA RULEZ! https://www.twitch.tv/noro_cz
      Dum spiro spero!

      Doufám že Raulim co mi dluží PPC Blizzarda skončí s tím Blizzem zaraženým.... kdekoliv.

      Amiga 1200 x2, Amiga 600, PowerMacek G5 (MorphOS), Amiga 2000.

      Komentovat


       #66
       O: Noro

       Žádaná zpìtná vazba:

       Klady: Stream streamoval, kamera kamerovala, bylo slyšet zvuk i hlas. Bylo to o amigách, divák se navíc dozvìdìl mnoho nových-zajímavých informací. A Duna byla pøíjemný šetøiè obrazovky.

       Zápory: Slabý mikrofon. Místy zvuk šetøièe pøehlušil mluvené slovo.

       Celkové hodnocení: Dobrá práce - stream jsem si užil, na noèní afterparty si rád poèkám. A ten dokument je skvìlý nápad!

       Tipy: Chce to poøídit koèku. Jak po streamujícím bìhem pøenosu nešplhá koèka, èlovìk má pocit, že tomu stále nìco chybí...
       Amiga 600, Atari 1040 STE, Falcon 030, Powerbook G4 12", 2X MacPro 1.1

       Komentovat


        #67
        O: Noro

        Možná by se na streamy a obdobné aktivity dalo na tomto fóru udìlat samostatné vlákno/sekce. Bylo by pak kde nadnášet témata, hlasovat o hrách (pro další stream) a vyjadøovat morální podporu i zdrcující kritiku. A hlavnì! Hlavnì by se tak zviditelnila a podtrhla aktivita (i odvaha), kterou je tøeba maximálnì podpoøit.
        Naposledy upravil Jen; 07.09.2019, 19:24:51.
        Amiga 600, Atari 1040 STE, Falcon 030, Powerbook G4 12", 2X MacPro 1.1

        Komentovat


         #68
         O: Noro

         Pro ty, co nevidìli Norovo odpolední video, pak vìzte, že právì zaèíná stream afterparty!

         https://www.twitch.tv/noro_cz
         Naposledy upravil Jen; 07.09.2019, 20:44:25.
         Amiga 600, Atari 1040 STE, Falcon 030, Powerbook G4 12", 2X MacPro 1.1

         Komentovat


          #69
          O: Noro

          Koèku mám, dva psi, dvì prasátka, hejno slepic. Ale to bych musel streamovat na verandì což by asi taky šlo ;-). Když bude hezky.
          Dum spiro spero!

          Doufám že Raulim co mi dluží PPC Blizzarda skončí s tím Blizzem zaraženým.... kdekoliv.

          Amiga 1200 x2, Amiga 600, PowerMacek G5 (MorphOS), Amiga 2000.

          Komentovat


           #70
           O: Noro

           Žádaná zpìtná vazba - afterparty:

           Klady: Uvolnìná atmosféra, pøátelská diskuse, vìtší množství her, lidovost navozující trenky.

           Zápory: Stále zlobící mikrofon (nakonec vyøešený drátem), místy selhávající emulace, stále žádná koèka.

           Celkové hodnocení: Opìt dobrá práce; pro nás-diváky pøíjemný veèer. Podìkoval jsem za nìj v chatu a tady se opakuji.
           Naposledy upravil Jen; 08.09.2019, 01:41:53.
           Amiga 600, Atari 1040 STE, Falcon 030, Powerbook G4 12", 2X MacPro 1.1

           Komentovat


            #71
            O: Noro

            Autorem citovaného textu je Noro Přejít na původní příspěvek
            Koèku mám, dva psi, dvì prasátka, hejno slepic. Ale to bych musel streamovat na verandì což by asi taky šlo ;-). Když bude hezky.
            Beru tì za slovo!
            Naposledy upravil Jen; 08.09.2019, 01:40:28.
            Amiga 600, Atari 1040 STE, Falcon 030, Powerbook G4 12", 2X MacPro 1.1

            Komentovat


             #72
             O: Noro

             Co budeme hrát příští týden? A co probereme v sobotním Amiga Rulez #3 tak se nebojte a zapojte!twitch.tv/noro_cz

             Dum spiro spero!

             Doufám že Raulim co mi dluží PPC Blizzarda skončí s tím Blizzem zaraženým.... kdekoliv.

             Amiga 1200 x2, Amiga 600, PowerMacek G5 (MorphOS), Amiga 2000.

             Komentovat


              #73
              O: Noro

              Mohl bych si objednat Alien breed 3D a Alien breed 3D II?


              Téma k diskusi například: Na jakých zajímavých místech se v republice používaly amigy - televize, firmy, úřady, instituce...
              Naposledy upravil Jen; 20.09.2019, 22:33:39.
              Amiga 600, Atari 1040 STE, Falcon 030, Powerbook G4 12", 2X MacPro 1.1

              Komentovat


               #74
               O: Noro

               Zdar na Twitchi jede akce "Tvář českého Twitche" když nic tak by to stálo az to je trošku potrollovat... takže Vaše účast v datech 27.10 - 31.10 je vysoce žádoucí .
               Trošku jim zamícháme pořadím ať vidí co geronti dokážou .

               https://twitch.tv/noro_cz
               Dum spiro spero!

               Doufám že Raulim co mi dluží PPC Blizzarda skončí s tím Blizzem zaraženým.... kdekoliv.

               Amiga 1200 x2, Amiga 600, PowerMacek G5 (MorphOS), Amiga 2000.

               Komentovat

               Zpracovávám...
               X