Oznámení

Sbalit
Aktuálně žádná oznámení.

Noro

Sbalit
X
 
 • Filtr
 • Čas
 • Zobrazit
Clear All
new posts

  Noro

  Jak to tenkrát bylo.... asi na pokraèování .

  Poprvé jsem Amigu potkal na dnech Bavorska na Plzeòském výstavišti. Byl jsem èerstvì na druhém stupni a uèil se anglicky, už tehdy jsem se rozhodl pro tenhle jazyk, protože jsem pragmaticky deklamoval, že nìmecky se domluvím jen v Nìmecku a anglicky i v tom Nìmecku. Navíc jsem nechtìl být èíšník, takže pro mì byl nìmecký turista zajímavý asi jako loòský sníh pro tuèòáka.
  Dny Bavorska byly v roce 1991. Bohužel nemùžu dohledat kdy pøesnì, ale za to vím, že na Plzeòském výstavišti.
  Tehdy jsem dostal doma držkovou jak svinì, protože jsem se vrátil asi s 3 hodinovým zpoždìním. Takže pár facek a doma se mnou nemluvili ani pøíbory.
  Jenže já jsem ty 3 hodiny strávil s Amigou 500 a programem SAY a okukováním toho co všechno to umí. V záplavì tehdejších PC jsem prostì skonèil u tohohle stánku, který mì naprosto fascinoval.
  Technicky to ovšem nebylo naprosto první setkání. První zmínka o Amize 2000 mì postihla v knize Poèítaè pro každého, kde se objevila v nìkolika tabulkách srovníní výkonu, kde si nevedla úplnì špatnì. Zkusím to najít a hodit to sem jako pøílohu.

  Tehdy jsem vlastnì ještì nevìdìl, že se tyhle dvì vìci tak nìjak zapíšou do mého brožovaného života.
  Další setkání s Amigou už bylo spíš o tom, že pøes pøevahu Atari v mém okolí, jsme chodili paøit Olympiády a Uridium ke kámošovi na C64, tak se znaèka Commodore docela fest zadøela pod kùži.
  Takže když došlo na lámání chleba a v ceníku nahradila Amigu 500+ Amiga 1200 nejspíš jsem o ní mìl pár docela morkých snù.
  A ono se i stalo rok 1992 naši se naprosto pregnantnì plácli pøes kapsu.
  Amiga 1200 HD 40 - 1299 DM
  Hercules RGB Monitor - 499 DM
  Tiskárna Citizen Swift 200 - 499 DM

  Jo fakt to stálo tolik. Dodnes si myslím, že jsem mìl první Amigu 1200 s HD v ÈR. Do Workbenche jsem koukal jako by to bylo ovládání vesmírného programu. Klika byla v tom, že se na mì hnedle nabalili Amiga kamarádi. Mariánské láznì jich byly plné.
  Napíšu jen ty co stojí za to si zapamatovat. Protože nìkteøí z nich tu už s námi nejsou a pøesto by stálo za to aby vyprávìli.
  Jako prvního vzpomenu Petra Matìjku, u kterého jsem prvnì v životì hrálo Lotus 2, hudbu mi pak nahrál na kazetu a vùbec byl obecnì dost informovaný. Mìl Amigu 500+ a jeho brácha C64.
  Jako další byla zajímavá osoba, kterou jsem potkal na kurzu angliètiny. Jmenovala se Nikolaj Pejèev a mìl Amigu 500 a pøinesl mi haldu disket, mezi nimi napøíklad AWB Magazíny a podobné vìci.
  Naprosto nesmím zapomenout na výborného i když trochu podivínského kamaráda Vlastu Pausra (ABBY), ten mìl Amigu 500+ a jako zajímavost HD disketovou mechaniku. Byl dost velký machr pøes HW i SW. Nakonec koupil Amigu 1200 a ELbox Tower. Pøed pár lety když mu bylo 40 spáchal sebevraždu. Nebudu to pitvat, ale tahle doba nám bere ty nejlepší kamarády.
  Jako další byl Michal Hajník, ten se zapsal do mého života tím, že jednoho dne pøinesl do školy batoh disket, že u nìj byly benga (mìl inzerát v Excaliburu) a mìl na krku prùser jak mraky (mu už bylo tenkrát 15 takže už to bylo ponìkud vostøejší). Tak jsem pøišel k disketám 5 Kè za kus.
  Nedaleko od nìj bydlel Aleš Storecký . taky už není mezi námi, výborný DJ a muzikant. Z kamarádù s Amigou pak ještì Radek Jurášek (VLK), ten mìl mát pùvodnì Amigu 600, ale nìmecký dodavatel to nìjak zmrskal, byla z toho mrzutost a následovala koupì Amigy 1200.
  Tolik k dìtství ... protože nìkdy v téhle dobì odrùstám chlapeckým støevícùm, beru do ruky Amigu, hromadu obleèení, znalosti a vrhám se do výru sebevzdìlávání na Støední prùmyslové škole PeadDr. Jaromíra Stratila (neskuteènì úžasný øeditel a pedagog) a to vše v mám rodném Holešovì.
  Píše se rok 1994 a jestli chcete abych pokraèoval... tak zase za pár dní .
  Dum spiro spero!

  Doufám že Raulim co mi dluží PPC Blizzarda skončí s tím Blizzem zaraženým.... kdekoliv.

  Amiga 1200 x2, Amiga 600, PowerMacek G5 (MorphOS), Amiga 2000.

  #2
  O: Noro

  Neuveritelne komunikativni tenhle clovek

  Tesim se na dalsi dil !

  Komentovat


   #3
   O: Noro

   hezké čtení. Si nás rozbabral, tak to pekne dokonči.
   A1200, Vampire V1200, Blizzard 1230-IV/50Mhz + FPU + 64MB RAM, CF 16GB, IndyAGA MKII, PCMCIA WiFi, 27" LCD

   Komentovat


    #4
    O: Noro

    Tak jsem si pustil 2 Unlimited abych to měl stylové.
    Ještě trošku skáknu do minulosti. Amiga pochopitelně nebyla úplně první počítač, se kterým jsem si potykal. Ještě než jsem měl doma svou Přítelkyni, pronikl jsem do tajů strojového kódu na Zbrojováčku (Consul 2717), kde rozhodně musím poděkovat partě tří vojáků, která vedla kurz, někdy ve školním roce 89/90. Projevili nadprůměrný talent, nás něco naučit. Zvolili k tomu tehdy populární hru Videostop.
    Později jsem měl ještě příležitost narazit na PMD 85-2, ale to byla sice zajímavá, ale technicky nepodstatná epizoda. Podobně jako IQ-151, dodnes podle mě počítač s nejšílenější klávesnicí (kolují o něm různé vtipy, utahující z jeho spolehlivosti a pracovní teploty).

    Rok 1994 a studium na škole, přineslo hned několik zajímavých změn v životě. Tou první byla první Amiga akce na které jsem byl a tou bylo právě Resetkání v Brně na podzim toho roku. Nebyla to první taková akce, ještě na základce jsem spolu s Nikolajem jel do Plzně na jakousi výstavu nesoucí název PC Present. Amiga tam měla celé jedno patro ;-).
    Zpět k Resetkání, protože to byla jak se tenkrát říkalo XCopy párty.
    Tenkrát jsem tam poznal pár zajímavých lidí, například Petra Hireše, cestou domů jsme se solidně zakecali ve vlaku. On frčel směr Bludov a já směr Holešov. Dalším zásadním momentem byly pravidelné školní zájezdy na Invex. Tehdy ještě všechny novinky nevykdákala média na internetu a tak pokud jste chtěli být v obraze museli jste na Invex. Což byl v ČR jediný takový podnik, řekněme v takovém rozsahu.
    Rok 94 byl z hlediska Amigy dost zásadní. Escom přišel k Amize a tak jste jí našli i na Invexu. Nikoho s Amigou jsem neznal a v podstatě jsem byl za škole v tomhle směru dost exot. Potažmo, v okolí to bylo pár 286 a podobných pleček.
    Postupem jsem narazil na Amigisty z okolí. Kdy mezi nimi bylo několik hodně zajímavých lidí, ke kterým se váže halda občas dost divokých historek.
    První s kým jsem se potkal byl Martin Killer (fakt je to jméno) měl Amigu 1200 bez ničeho a zajímavé na ní bylo to, že měla nějaké předimenzované kondenzátory. Takže když se vypnula a zapnula třeba za 10 vteřin, byla pořád v tom stejném stavu. Srandovní to bylo když to člověk kvůli něčemu fakt potřeboval.
    Další hvězda mezi všemi, byl Fanda Hyánek, tehdy měl Amigu 600 a scházela se u něj docela slušná parta lidí, pařit hry a tak podobně. Byl to člověk co měl zájem a obecně ho problematika zajímala. Učil se na kuchaře a jednou mě zachránil s vařením zelí (dneska dělá v Hulíně správce IT v jedné středně velké firmě ;-).
    Další byl Víťa Solař a jeho starší brácha. To byl vcelku zásadní vesničan z Přílep (kde jsem se já kdysi narodil) a ten měl tuším Amigu 500 nejsem si jistý jestli plusko. Dneska dělá IT správce na úřadě v Holešově - pokud vím.
    Tahle skvadra se scházela povětšinou u Franty (FXH) když se zadařilo tak v sestavě Já (tehdy jako NSR7Th / DJ uNdeath), Franta (FXH) a Víťa (VIR). Měli jsme velké plány a tehdy vzešel námět na hru Holocaust 2177 - což mělo být něco jako Duna 2, návrh pokročil docela daleko, problém byl ovšem jako vždy programátor, hudba i grafika byly v produkci (Víťův brácha byl hodně slušný malíř/kreslíř). Hra byla v podstatě obdoba Duny jen frakce byly Lidé, Roboti a Mimozemšťané.
    To vše tak nějak běželo v průběhu doby, mezitím bylo další Resetkání a první Amiga Workshop. Někde tu byly i fotky.
    Tam se putovalo už i s Jardou Kubíkem, který bydlel v Bistřici pod Hostýnem. Ten měl Amigu 1200 a tak nějak se zajímal o novinky. Jinak v tu dobu co jsem odjel na Moravu tak už jsem měl předplacený Amiga Review včetně disket. Což bylo bezva, člověk měl co číst a tak nějak ho to udržovalo v obraze. Tak jsem se dozvídal i o zajímavých akcích okolo.
    Ovšem až právě na Workshopu a cesty vlakem z něj jsem potkal jedno z nejexcentričtějších lidí co znám, byl to Pavel Nárožný užívající přezdívku Troda. Dělající jednak grafiku, ale i DTP a hlavně ještě s jedním naprosto nespolehlivým člověkem (kterého jsem viděl asi jen jednou) užívající hlavičku Pegas Software. Tedy byly schopní nějaké produkce!
    Troda měl tehdy naprosto neskutečně nabušenou Amigu. Jeho Amiga 4000 s 040 a tuším že 16 Mb Ram, SCSI řadičem v Cyberstormu a CyberVisnem 3D byla něco na co se fakt nechalo koukat.
    Protože Troda byl fakt excentrik a dneska je to jeden z nejznámějších Přerováků o něm a dalších věcech až příště (musím taky něco dělat ;-).
    Dum spiro spero!

    Doufám že Raulim co mi dluží PPC Blizzarda skončí s tím Blizzem zaraženým.... kdekoliv.

    Amiga 1200 x2, Amiga 600, PowerMacek G5 (MorphOS), Amiga 2000.

    Komentovat


     #5
     O: Noro

     Osobni “story” jsou vetsinou nuda, ale tohle me nejak bavi.

     Komentovat


      #6
      O: Noro

      já to chápu jako čítankovej případ neovladatelné mauldiarrhöe :-P
      Ooou nly a mííííí gáááááááá, mejks it pááá si bžžžžžžžž ♫♫♫

      Komentovat


       #7
       O: Noro

       Než se vrhnu na vyprávění o Trodovi, zkusím nastínit situaci té doby. Protože Amiga Scéna v ČR se tehdy dost přetvářela. Starší skupiny, jako byla například Vectors a Pici se tak nějak dostali do ústraní a začali se objevovat nové talenty. Někdy v té době se například začala tvořit skupina v Praze.
       V podstatě jí tvořil Hollowman, Jupiter a ještě dva borci, na které si teď nevzpomenu, měli hodně blízko k FiDovi a později k partě kolem AmigaCS. Už v tu dobu existovaly v ČR Amiga BBSky a zrovna Hollowman jednu provozoval. Bydlel na černém mostě a měl tam jednu Amigu 2000, která byla připojená modemem a hezky každý večer fungovala jako BBS. Měl to tenkrát kliku, protože na Černém mostě byla ještě analogová ústředna, kde se impulzy počítali jen jednou při spojení a pak už nic. Digitalizace SPT Telecom to pak pokazila. Těch peněz co nás to pak stálo .
       Přiznám se, že si nemůžu vzpomenout jak jsem na kluky z Prahy narazil, ale tuším, že to bylo přes Jupitera (na jméno by si určitě vzpomněl Lahve) byla to docela zajímaví skupinka, tehdy ještě nebyly mobily, potažmo mělo je fakt jen pár lidí. Takže když člověk něco potřeboval, tak hezky do budky a zavolat. Karta stála kilčo a provolat se dala i za pár minut. Tedy pokud jste neměli kartu co se po vytažení z automatu hezky vrátila do původního stavu.
       Případně jste neměli (jako já) kamaráda ABBYho co pracoval v Aši na telefonní ústředně co Vám zavolal a klidně jste prokecali tři hodiny. Zajímavé také bylo, že pokud vím, tak z Mariánek do té doby na Amiga akce nikdo nejezdil. Až když jsem poinformoval, tak se někdo rozhoupal a zapojil.
       Ono se toho tenkrát tolik nedělo, právě protože scéna jako taková byla v jakémsi přechodném období.
       Amiga měla vcelku hodně uživatelů, ale to byly hráči a ty se začali rozhlížet po PC protože na Amize nebyl DOOM. Až nástup internetu a IRC kde vznikl kanál AmigaCS vedl k určitému navázání vztahů na větší vzdálenosti a tím i něco na způsob obrody.
       Pochopitelně tohle všechno mělo hroznou setrvačnost a tak jak se lidé na scéně objevovali, tak do určité míry byl ovlivněni datem vstupu. V době kdy jsem například organizoval Eastern Party a Spring Party (což bylo vcelku fiasko ;-). Ovšem roky 95-98 byly podle mě pro restart české Amiga scény naprosto stěžejní a docela si myslím, že z nich česká scéna žije do dnes.

       Vraťme se, ale k roku 1995 kdy už jsem to měl obšlápnuté těšil se na Amiga Workshop a především na další Resetkání. Letní jsem obecně nestíhal nebyl jsem v dosahu Brna, ale jinak jsem to dával docela v pohodě. Pravda koukal jsem na všechno jako husa do flašky.
       Byť něco jako pokus o demo u mě proběhl v létě 1993 kdy jsem z mého okolí dospěl nejdál a pomocí AmgaShellu, OctaMED Playeru a PPShow spojil obrázky a zvuk dohromady. I když jsem vlastně ani netušil co to dělám. .

       Každopádně na Workshopu v roce 95 se objevil Troda.
       Tenhle zvláštní člověk, oplýval neuvěřitelnou znalostí problematiky, naprosto extrémními názory co se programování týká a totální absenci schopnosti vyslovovat správně R a Ř.
       To poslední dokázala naprosto zabít tím, že stavěl věty tak, že prakticky nic jiného neobsahovali. Příkladem byla jeho nenávist k executable packerům (docela to chápu, máte 68040 a půlka věcí Vám nejde, protože nějaký idiot to zabalil imploderem aby se mu to vešle do 300 Kb). Tuto nenávist pak doprovázel bušením pěstmi do stolu a skutečně naštvaným výkřikem: "Zkurvení programátoři, stop executable packerům!"
       Tyhle jeho postoje k vývoji byly, solí do očí většině vývojářů, z druhé strany jeho požadavky byla docela logické.
       Poukazoval na fakt, že nároky donutili, majitele PC kupovat HW a tím pádem i snížili jeho cenu. Každopádně on stále upgradoval, takže docela svižně udržoval krok s dobou a stěžoval si, že dema nejsou 1x1 pixel a podobně .
       Na české scéně si z něj hodně lidí dělalo srandu, jenže to byly většinou ti do kterých se on vcelku rozumně strefil. Typicky Vertical Syndicate z něj měli srandu, ale až po té co jim zcela vážně promlouval do duše ohledně nekompatibility MIP reportu s 040/060. Naopak Shaman (Abort) s ním byl naprosto v pohodě, protože pojal jeho report konstruktivně a věci opravil.
       Každopádně dneska nevím jestli Troda (následně Trodas) teď nebručí v teplákách nebo ho skutečně zprostili viny, protože se mu policajti pokoušeli napálit dvojnásobnou vraždu (ovšem jediným exaktním důkazem, byla pachová stopa, na místě kde roky bydlel a ještě k tomu špatně odebraná).
       Jinak Troda byl skutečným znalcem, věci velice exaktně analyzoval a člověk se od něj mohl lecos dozvědět. Cesty k němu byly zajímavé. Jen občas ČD prohodili vlaky a tak cesta domů vedla přes Olomouc což tak nějak nebyl záměr. Inu doba byla taková.
       Troda za tu dobu dost prostřídal HW a pokud vím nakonec 4000 vyměnil za A1200 + PCI + Blizzard PPC + BVision + Elbox + SCSI disky. Jeho chloubou byl WB nabootovaný od prvního bliknutí disku za 1 sekundu. .
       Pochopitelně za tu dobu co nebyl Troda sám, s kým jsem udržoval vřelé vztahy a celkem tomu pomohli dvě akce Spring Party a Eastern Party.
       Ale o tom zase příště....
       Naposledy upravil Noro; 22.05.2019, 18:16:07.
       Dum spiro spero!

       Doufám že Raulim co mi dluží PPC Blizzarda skončí s tím Blizzem zaraženým.... kdekoliv.

       Amiga 1200 x2, Amiga 600, PowerMacek G5 (MorphOS), Amiga 2000.

       Komentovat


        #8
        O: Noro

        Tyjo. Na to, že je ti sotva 40 jsi toho stihnul zažít neuvěřitelně moc!
        Aha, takže opravuji. Na to, že je ti už přes 40 máš neuvěřitelného pamatováka. Závidím!
        Naposledy upravil springy; 22.05.2019, 18:48:57.

        Komentovat


         #9
         O: Noro

         To jsme zatím v roce 1995.. to nic není.
         Dum spiro spero!

         Doufám že Raulim co mi dluží PPC Blizzarda skončí s tím Blizzem zaraženým.... kdekoliv.

         Amiga 1200 x2, Amiga 600, PowerMacek G5 (MorphOS), Amiga 2000.

         Komentovat


          #10
          O: Noro

          Souhlasím se Springym; navíc se to skvěle čte...
          Amiga 600, Atari 1040 STE, Falcon 030, Powerbook G4 12", 2X MacPro 1.1

          Komentovat


           #11
           O: Noro

           Já trodase zaregistroval na nějakých konspiračních stránkách, kde měl tolik příspěvků, že se nedal přehlídnout; působil na mě jak retard..
           na jeho obhajobu ale musím dodat, že zdaleka ne sám

           Pak jsem o něm někde slyšel v souvislosti z dvounásobnou vraždou, mám pocit, že ještě bručí
           Ooou nly a mííííí gáááááááá, mejks it pááá si bžžžžžžžž ♫♫♫

           Komentovat


            #12
            O: Noro

            Autorem citovaného textu je kunilingus Přejít na původní příspěvek
            Pak jsem o něm někde slyšel v souvislosti z dvounásobnou vraždou, mám pocit, že ještě bručí
            Pokud si nepletu člověka, toto je aktuální situace:

            1. https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-k...ny-13-let.html

            2. https://www.novinky.cz/krimi/471548-...vu-vrazdy.html
            Naposledy upravil Jen; 22.05.2019, 19:30:43.
            Amiga 600, Atari 1040 STE, Falcon 030, Powerbook G4 12", 2X MacPro 1.1

            Komentovat


             #13
             O: Noro

             Jen k Trodovi, konspirační byly nejspíš ty jeho. Provozoval celkem rozsáhlé fórum.
             Jinak podle mě, to na něho prostě policajti upletli, naprosto tam nesedí některá fakta a hlavně dost těžko může někdo dostat vraždu když nejsou na světě těla. To je naprostý justiční nesmysl.
             Dum spiro spero!

             Doufám že Raulim co mi dluží PPC Blizzarda skončí s tím Blizzem zaraženým.... kdekoliv.

             Amiga 1200 x2, Amiga 600, PowerMacek G5 (MorphOS), Amiga 2000.

             Komentovat


              #14
              O: Noro

              Sedi za planovani vrazdy, z vrazdy je jen podezrelej. To se prumernymu cloveku stane jen jednou za uherskej rok :-D
              Ooou nly a mííííí gáááááááá, mejks it pááá si bžžžžžžžž ♫♫♫

              Komentovat


               #15
               O: Noro

               Jenže to Plánování vraždy se odehrálo až po té co ho po 4 letech pustili z vyšetřovací vraždy a celé to stojí na tom že chytili nějakou zlodějku a ta to údajně vyklopila. Tomu zase říkám náhoda já ;-). Navíc si myslím, že to ještě není pravomocné.
               Ale to je fuk. TO je jen kus příběhu, doporučím prostudovat spis .
               Dum spiro spero!

               Doufám že Raulim co mi dluží PPC Blizzarda skončí s tím Blizzem zaraženým.... kdekoliv.

               Amiga 1200 x2, Amiga 600, PowerMacek G5 (MorphOS), Amiga 2000.

               Komentovat

               Zpracovávám...
               X