Oznámení

Sbalit
Aktuálně žádná oznámení.

Používání komprimačních utilit lha, lzx a unzip

Sbalit
X
Sbalit
 •  

 • Používání komprimačních utilit lha, lzx a unzip

  I na amize se z důvodu úspory diskového prostoru nebo snadné manipulace s většími adresáři používají komprimační utility. Většina dostupných archivů je vytvořena v lha, některé v lzx a při přenosu dat z pc do amigy často narazíte i na klasický zip.

  Komprimační utilita Lha se v amize používá nejdelší dobu, přičemž za jejím rozšířením stojí nejenom to, že byla jedna z prvních, ale především její open source licence.

  Mám v amize lha?

  Pokud jste v nedávné době pořídili amigu s nainstalovaným systémem na disku a nejste si jisti, zda již lha nemáte v systému, můžete to ověřit v AmigaDosu, který lze spustit např. přes zkratku PraváAmiga + E a zadáním příkazu newcli.

  Spuštění AmigaDosu
  ​Spuštění AmigaDosu

  Do konzole napište lha (1) a zmáčkněte enter. Pokud lha v systému nemáte, zobrazí se informace lha:Unknown command. Druhý způsob ověření je příkaz dir c:lh#? (2), který vypíše z umístění C: veškerý obsah začínající na lh. C: je systémový adresář, kde se lha a podobné programy běžně nachází. Pokud je výsledkem nic, jako na obrázku níže, lha se v systémovém adresáři nenachází a je potřeba tuto utilitu do systému přidat.

  Lha v amize pravděpodobně nemám.
  ​Lha v amize pravděpodobně nemám.

  Jestliže do systému někdo někdy lha přidal, zobrazí se tato informace.

  Lha nalezeno. Bude se pravděpodobně nacházet v C:
  ​Lha nalezeno. Bude se pravděpodobně nacházet v C:

  Pokud tedy lha máte v systému, přeskočte instalační část a začněte tuto komprimační utilitu používat. Nicméně nyní budu předpokládat, že ji nemáte a potřebujete ji do systému přidat.

  Mimochodem, stejně můžete otestovat přítomnost ostatních komprimačních utilit v systému, tedy lzx i unzip.

  „Instalace“ lha

  Lha lze stáhnout z aminetu. Stáhněte starší verzi, která je samorozbalovací a pak i novější, která má ošetřeny některé chyby. Oba soubory (lha.run a lha_68k.lha) nahrajte na disketu nebo CompactFlash kartu a nakopírujte je do amigy.

  Budu předpokládat, že vše provádíme přes pc dd disketu.

  Nastartujte AmigaDOS.

  Execute Command – spuštění Shellu
  Execute Command – spuštění Shellu

  A přejděte na disketu příkazem PC0: (1)

  Pro jistotu vypište příkazem DIR obsah diskety (2).

  Zkopírujte oba soubory (lha.run a lha_68k.lha) do ram disku. To provedete příkazem copy lha#? ram: (3)

  „Instalace“ Lha – část 1.
  ​„Instalace“ Lha – část 1.

  Nyní přejdeme příkazem ram: (4) do ramdisku a rozbalíme samorozbalovací archiv, stačí pouze napsat lha.run (5) a zápis ukončit entrem.

  Rozbalí se několik verzí utility lha pro různé verze procesoru, nicméně my je budeme potřebovat jen pro rozbalení novější verze lha_68k.lha.

  Příkazem makedir MojeLha (6) vytvoříme v ramdisku adresář MojeLha, do kterého rozbalíme novější verzi utility lha. Rozbalení provedeme příkazem lha_68k x lha_68k.lha ram:MojeLha/ (7)

  Jednotlivé části příkazu znamenají: příkazem lha (konkrétně lha_68k) rozbal (parametr x) archiv lha_68k.lha do adresáře MojeLha v ram: (tedy ram:MojeLha). Na konci musí být bezpodmínečně lomítko, jinak se rozbalení nepodaří!

  „Instalace“ Lha – část 2.
  ​„Instalace“ Lha – část 2.

  Nyní do adresáře vstoupíme, tedy napíšeme MojeLha ( 8 ) a necháme obsah adresáře vypsat příkazem dir (9). Příkazem cpu (10) zjistíme, jaký typ procesoru máme v amize a podle toho nakopírujeme příslušnou verzi utility lha do systémového adresáře C:
  • Soubor lha_68k je určen pro procesory 68000 a 68010;
  • soubor lha_68020 je určen pro procesory 68020 a 68030;
  • soubor lha_68040 je určen pro procesory 68040 a 68060.
  Samotné nakopírování příslušeného souboru provedete zápisem copy lha_68020 c:lha (11)

  Tento zápis kopíruje soubor lha_68020 do systémového adresáře c: pod názvem lha (tedy proběhne přejmenování výchozího názvu souboru). Kopírujte jen verzi, která se určená pro váš procesor, kopírováním jiné verze si zakládáte na problémy.

  Touto, na první pohled komplikovanou, operací lze trvale do systému začlenit utilitu lha, kterou můžete kdykoli později používat pro jakoukoli komprimaci či dekomprimaci souborů a složek.

  Ještě si můžete zjistit, jakou máte verzi „lháčka“. To provedete příkazem version c:lha (12).

  Jak dekomprimovat lha archivy

  Nyní lze lha používat velmi jednoduše. Stačí spustit AmigaDos a do něj napsat

  Lha x NázevArchivu.lha – archiv se rozbalí na místě, kde momentálně jste

  nebo

  lha x NázevArchivu.lha ram: – archiv se rozbalí do ramdisku

  nebo

  lha x NázevArchivu.lha ram:MujAdresar/ archiv se rozbalí do ramdisku do adresáře MujAdredar. Pokud adresář neexistuje, utilita lha si jej vytvoří. Při rozbalování do adresáře je vždy nezbytné zápis ukončit lomítkem.
  Jak vytvářet lha archivy

  Archiv lze vytvořit zápisem

  lha a MistoANazevNovehoArchivu MistoKtereChciArchivovat/#?

  Příklad 1: lha a ram:ZalohaSystemu sys:#? vytvoří v ramdisku nový soubor s názvem ZalohaSystemu.lha, v kterém bude archivováno vše na systémovém disku sys:. Zápis sys:#? znamená zarchivování všech soborů a neprázdných adresářů. #? odpovídá písíčkovému zápisu *.*.

  Příklad 2: lha a ram:Turrican dh1:games/turrican/#? vytvoří v ramdisku archiv Turrican.lha, který bude obsahovat všechny soubory a neprázdné adresáře nacházející se na uvedeném místě, tedy na dh1:games/turrican/.

  Bohužel pokud by v umístění byly prázdné adresáře, nebudou do archivu přidány. Přidání prázdných adresářů lze docílit přepínačem -e a přepínačem -r, tedy výsledný zápis vypadá takto: lha -e -r a ram:Turrican dh1:games/turrican/#?, nicméně zrovna ve whdload archivu Turricana prázdné adresáře nejsou.

  Přehled některých užitečných přepínačů:
  • -e archivace prázdných adresářů;
  • -x zachování názvů cest;
  • -r zpracování archivu vzestupně podle názvu;
  • -Qh velikost Huffmanova bufferu, např. Qh64;
  • -b velikost I/O bufferu;
  • -V multivolume archivy (funguje do velikosti jedné diskety?).

  Po nainstalování funkčního systému (Workbenche) vůbec není od věci vytvořit si lha zálohu za pomoci výše uvedených příkazů. Pokud se se systémem cokoli stane, stačí disk zformátovat (quickformat), nastartovat systém z diskety s podporou cf karet a systém rozbalit na původní partition. Ušetříte si tím spoustu času. Zálohu celého systému lze dosáhnout již zmíněným zápisem lha -e -x -r a cf0:ZalohaSystemu sys:#?.

  Po vytvoření archivu je užitečné provést test, zda se archiv vytvořil správně. Toho lze dosáhnout příkazem lha t Cesta:NazevArchivu.lha.

  Příkazem lha t ZalohaSystemu.lha jsem právě otestoval, zda je archiv v pořádku.
  ​Příkazem lha t ZalohaSystemu.lha jsem právě otestoval, zda je archiv v pořádku.

  Pokud byste prováděli rozbalování většího archivu častěji, lze rozbalování risknout přepínačem -q, který nebude vypisovat průběh rozbalování (nebo i komprimace) na obrazovku, čímž se proces dekomprimace i komprimace výrazně zrychlí (cca na 1/4 času). Nicméně je zde riziko, že v případě chyby nebudete upozorněni.

  Multivolumové archvivy v posledních verzích lha příliš dobře nefungují. Je ověřeno, že multivolumový archiv se dá spolehlivě vytvořit ve verzi lha 1.5. Místo multivolumových archivů spíše doporučuji používat HJSplit.

  Lha ve Windows

  Pakovací algoritmus lha je dostupný pro Windows i jiné platformy. Po spuštění instalátoru se lha „nainstaluje“ do C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin

  Je rozumné odsud soubor lha.exe nakopírovat do C:\Windows\System32, protože pak stačí kdykoli vyvolat cmd a komprimovat/dekomprimovat přímo v cmd.
  Použití Lha ve Windows 10.
  ​Použití Lha ve Windows 10.

  Lha podporu lze taktéž doinstalovat do TotalCommanderu, pak můžete do lha archivů přistupovat přímo z vašeho oblíbeného správce souborů.

  Doinstalováním doplňku do Total Commanderu lze vstupovat do lha archivů.
  ​Doinstalováním doplňku do Total Commanderu lze vstupovat do lha archivů.

  A jestli používáte na Windows Directory Opus, podpora lha archivů je dlouhodobě součástí Opusu, aniž by bylo potřeba cokoli dodatečně instalovat.

  Directory Opus na PC pracuje s lha soubory nativně.
  ​Directory Opus na PC pracuje s lha soubory nativně.

  Lha soubory lze ve Windows rozbalit např. i 7zipem.

  Rozbalení lha archivu v oblíbeném 7zipu.
  ​Rozbalení lha archivu v oblíbeném 7zipu.

  Jak pracovat s lzx archivy
  Lzx je kompresní metoda, která umožňuje sadu několika souborů spojit do jednoho bloku dat a teprve tento blok zkomprimovat. Tato velmi efektivní metoda se nazývá file merging, její účinnost je až 300% a ve své době byla považována za unikátní. Za komprimačním algoritmem lzx stojí pánové Jonathan Forbes a Tomi Poutanen, kteří tento algoritmus na amigu vyvinuli v polovině devadesátých let. Lzx bylo shareware, nicméně od roku 1997 byl uvolněn generický klíč, který zpřístupnil všechny funkce lzx všem uživatelům jako freeware. Komprimační utilitu lzx včetně generického klíče lze stáhnout z Aminetu. Bohužel tato verze obsahuje chybu dekodování časových údajů i souborů vytvořených po roce 2000. Jako opravu lze použít tento patchovací balíček. Dalším zdrojem informací, včetně patchnuté verze lzx, je tato stránka.
  Lzx archiv lze vytvořit zápisem:
  lzx a ram:nazev_archivu sys:#?

  který lze číst takto: použij lzx (lzx) pro komprimaci (a), výsledek ulož do souboru v (např. ram:nazev_archivu) a do tohoto archivu zařaď vše, co se nachází na místě (např.: sys:#?).

  Pokud by se jednalo o komprimaci jen určitého adresáře, poslední parametr bude vypadat takto: dh1:games/turrican/#?

  Lzx osahuje množství užitečných přepínačů:
  • -Qf zrychlí kompresi (spotřebuje více RAM);
  • -9 je maximální komprese (-0 – nekomprimuje, -1 – min. komprese, -2 výchozí, -3 – vyšší účinnost, -9 – maximální účinnost. Tento přepínač lze nastavit jen u lzx pro procesory 68020 a vyšší (tedy přepínač nefunguje v základní verzi pro 68000);
  • -bo změní velkost výstupního bufferu. Má vliv na archivaci i dearchivaci a jeho výchozí velikost je 64 Kb. Při de/kompresi určuje velikost zásobníku, po jejíž dosažení se data zapíší na disk. Zápis ne např. -bo256;
  • -q tichý režim, údaje se nevypisují na obrazovku;
  • -r prohledávání všech adresářů a zpracování jejich cest (tato volba automaticky obsahuje -x, které tím tedy není nutné zapisovat);
  • -x zachování adresářové cesty;
  • -e archivuj prázdné adresáře.
  Skutečný zápis může vypadat takto:

  lzx -r -e -Qf -9 -q a ram:turrican dh1:games/turrican/#?
  Rozbalení lzx archivu lze provést zápisem:


  Lzx x CoChciRozbalit KamToChciRozbalit

  tedy např. lzx x ram:turrican.lzx games:Turrican/Turrican1/

  Jestliže bude součástí archivu i informace o zabaleném adresáři, je lepší v zápise odebrat poslední část, tedy:

  tedy např. lzx x ram:turrican.lzx games:Turrican/

  Dále doplním, že přepínač -e zaarchivuje i prázdné adresáře (pokud v umístění existují). Při rozbalování prázdných adresářů se zobrazuje chyba, nicméně nic není špatně, je to jen rozbalení prázdného adresáře.

  Lzx umí komprimovat i prázdné adresáře, bohužel při rozbalování u nich hlásí chybu.
  ​Lzx umí komprimovat i prázdné adresáře, bohužel při rozbalování u nich hlásí chybu.

  Jak rozbalit ZIP archivy

  Především whdload hry jsou zabaleny v klasickém zipu. Pokud byste je chtěli rozbalovat přímo na amize, použijte unzip. Tento balíček stačí rozbalit např. do ram disku a odtud nakopírovat unzip do systémového adresáře c:

  Shrnutí příkazů:

  Unzip NazevArchivu.zip – rozbalí soubory v místě, kde se nachází archiv

  Unzip NazevArchivu.zip -d ram: – rozbalí archiv do ram disku

  Nebo

  Unzip NazevArchivu.zip -d dh1:games/Turrican – rozbalí archiv do dh1:games/Turrican

  Rozbalení zip archivu za pomoci Unzipu.
  ​Rozbalení zip archivu za pomoci Unzipu.

  Shrnutí příkazů jednotlivých komprimačních utilit
  • Příklad komprimace: lha -r a ram:nazev_archivu ram:jmeno_archivovaneho_adresare/#?
  • Příklad dekomprimace: lha x ram:nazev_archivu ram:jmeno_destinace/
  • příklad komprimace: lzx -r -e -Qf -9 -q a ram:nazev_archivu ram:adresar_archivovat/#?
  • příklad dekomprimace: lzx x cesta_a_nazev_archivu cesta_kam_dearchivovat/
  • Příklad dekomprese: unzip CoChciRozbalit -d KamToChciRozbalit (lomítko se konec nedává)

  • Dedy
   #3
   Dedy komentoval
   Editace komentáře
   Fajn článek, taky to mám v DOpusu. Jeden klik a vidím celý archiv, druhým klikem kopíruji co chci a kam chci

  • Cyberian
   #4
   Cyberian komentoval
   Editace komentáře
   Pěkný článek
   DOpus mám takto:
   - Roletka "AmigaDOS" příkaz: lha x {f} RAM:
   - flags: "Do all files", "output window"

   Funguje to i při označení více lha archivů. Vybaluje to do RAMky

  • Falcon_11
   #5
   Falcon_11 komentoval
   Editace komentáře
   Dami, parada
   Ja pouzivat Dopus4.17pre20 a Dopus5.91 a som si to tam nakonfiguroval velmi podobne ako to je v Amikite. Tak mi to vyhovuje, kedze sa stale hram so systemom a potrebujem zalohovat vsetko co je v na systemovej partition.
  Přidávání komentářů není v této časti diskusního fóra bez přihlášení možné, nebo zde nejsou povoleny.

Nejnovější články

Sbalit

 • Malé AmigyNG - díl II, Sam440ep
  vytvořil sailor
  Micro A1-C byla posledním ze tří typů NG Amig od firmy Eyetech. Mai Logic, výrobce Northbridgů a OEM motherboardů v roce 2005 zkrachoval, Eyetech tak přišel o hlavního dodavatele a v tomtéž roce skončila i výroba všech AmigOne. Celkem jich prý bylo vyrobeno asi 1500.
  Takže paradoxně v roce 2006, kdy konečně vyšla první plná ne-developerská verze AmigaOS 4.0, se nevyráběl již žádný AmigaOS 4.0 kompatibilní počítač. Navíc začalo období sporů mezi Amiga Inc....
  28.01.2023, 18:39:35
 • Malé AmigyNG - díl I, Micro A1-C
  vytvořil sailor
  Amigy NG jsou většinou klasické rozšiřitelné počítače určené k instalaci do toweru. O některých z nich jsem již psala. Máme ale také NG Amigy malé, s velikostí Mini-ITX či menší.


  Proti větším sourozencům mají sice nevýhodu v malé možnosti rozšíření, ale na druhou stranu většinou nevyžadují složitější konfiguraci a vejdou se do malých skříní.
  Tím že malé AmigyNG jsou malé a nerozšiřitelné, tak o nich samozřejmě není tolik co napsat. Aby...
  18.01.2023, 19:39:50
 • AmigaOne XE - hadwarové přerušení PCI sběrnice
  vytvořil sailor

  AmigaOne XE - hadwarové přerušení PCI sběrnice


  článek je volným pokračováním předchozích dvou dílů o AmigaOne XE:
  AmigaOne XE - snadno a rychle,
  AmigaOne XE - grafické karty AGP a PCIe,
  a pojednává o hardwarových přerušeních v této Amize. Tady už bude více teorie a více techniky. Jelikož jsem systému přerušení PCI v XE moc nerozuměla, musela jsem si to vyhledat a to také najdete zde. A musím říci že je to ve srovnání s dnešním PCIe systémem o dost...
  21.11.2022, 10:56:25
 • Jak nainstalovat AmigaOS 3.5 pro WinUAE
  vytvořil DaMi
  Workbench 3.5, oficiálně nazývaný AmigaOS 3.5, byl vydán společností HAAGE & PARTNER na podzim roku 1999. Přímým předchůdcem tohoto operačního systému byl Workbench 3.1, vydaný mateřskou společností Commodore v roce 1993.


  Operační systém AmigaOS 3.5 byl vydán na cd nosiči a pro nainstalování vyžadoval: ...
  21.10.2022, 18:45:30
 • Jak nainstalovat AmigaOS 3.9 pro WinUAE
  vytvořil DaMi
  Cílem článku je popsat postup zprovoznění operačního systému AmigaOS 3.9 v emulátoru WinUAE. Proč tento systém používat virtualizovaně? Retrofanouškům počítačů amiga přináší používání emulovaného systému výhody jako:
  • vyšší rychlost (emulace na vašem moderním pc je výrazně rychlejší než jakákoli skutečná amiga);
  • ergonomie (virtuální amigu ovládáte moderní klávesnicí a myší, pro zobrazování používáte moderní monitor, nikoli „staré“ crtčko);
  • cena (nemusíte kupovat
  ...
  21.10.2022, 18:44:34
 • Jak nainstalovat AmigaOS 4.1 Final Edition Classic pro WinUAE
  vytvořil DaMi
  Používat AmigaOS 4.1 bylo donedávna výsadou několika málo šťastlivců. Operační systém běžel pouze na hardware, který byl poháněn ppc (PowerPC) procesory. Pro práci v tomto systému si uživatel musel pořídit buď některou z ppc karet do klasických amig (jedná se o akcelerátory CyberStorm PPC a Blizzard PPC), nebo některý z novějších počítačů typu Amiga One, Pegasos, či Samantha. Všechny varianty jsou pro běžného amiga nadšence velkým šáhnutím si do kapsy...
  21.10.2022, 18:43:38

Nové komentáře v článcích

Sbalit

 • sailor
  Odpověděl na Malé AmigyNG - díl II, Sam440ep
  vytvořil sailor
  Sam440ep-flex 733 MHz mám doma. Stroj je to krásný a spolehlivý. Proti Pegasu je samozřejmě pomalejší, ale proti Sam440ep je to již počítač co jde používat stále a ne jen občas. A umí to co Pegasos ne - moderní PCIe karty.

  A koukám, že tu mám nějaké přiložené soubory navíc. Jak se to tam dostalo?
  29.01.2023, 16:22:48
 • Prober (CADA)
  Odpověděl na Malé AmigyNG - díl II, Sam440ep
  vytvořil Prober (CADA)
  Já si kdysi pořídil Sam440ep-flex na 733 MHz a naprostá spokojenost, i cenově. Tři 3xPCI sloty, 2x DDR DIMM. Nakonec jí ale nahradil Pegasos II. Na Efika 5200b jsem zvědavý, tam to omezení musí být daleko větší.
  28.01.2023, 21:12:50
 • sailor
  Malé AmigyNG - díl II, Sam440ep
  vytvořil sailor
  Micro A1-C byla posledním ze tří typů NG Amig od firmy Eyetech. Mai Logic, výrobce Northbridgů a OEM motherboardů v roce 2005 zkrachoval, Eyetech tak přišel o hlavního dodavatele a v tomtéž roce skončila i výroba všech AmigOne. Celkem jich prý bylo vyrobeno asi 1500.
  Takže paradoxně v roce 2006, kdy konečně vyšla první plná ne-developerská verze AmigaOS 4.0, se nevyráběl již žádný AmigaOS 4.0 kompatibilní počítač. Navíc začalo období sporů mezi Amiga Inc....
  28.01.2023, 18:39:35
 • Stano
  Odpověděl na Malé AmigyNG - díl I, Micro A1-C
  vytvořil Stano
  Ďakujem za krásny článok. ITX (prípadne ešte mATX), Mac Mini a pod. sú moje obľúbené formáty. Aj preto mám ešte stále občasné nutkanie nejakú takúto mini-NG Amigu kúpiť Svojho času sa mi naozaj veľmi páčila Sam440ep - a dodnes ma to úplne neprešlo
  25.01.2023, 10:52:23
 • sailor
  Odpověděl na Malé AmigyNG - díl I, Micro A1-C
  vytvořil sailor
  @pavlor
  to jsem ráda že na tom byl někdo ještě hůře
  já jsem sice škrábala ale také jsem hezky kreslila, takže považuji za nespravedlivé že mi obrázky v sešitech tu známku nezlepšily

  Dneska se řekne že dítě je disgrafik a je to vyřešeno. A fakt je, že když chci aby to mě někdo přečetl, píšu tiskacími.
  23.01.2023, 11:23:12
 • pavlor
  Odpověděl na Malé AmigyNG - díl I, Micro A1-C
  vytvořil pavlor
  Perfektní článek! Trojky za úpravu sešitu? To ja dostal hned čtyřku a můj bratr pětku... (někteří učitelé by asi raději měli změnit povolání)
  21.01.2023, 19:16:21
 • trafo
  Odpověděl na Malé AmigyNG - díl I, Micro A1-C
  vytvořil trafo
  Pěkné čtení. Děkuji.
  20.01.2023, 08:51:17
 • sailor
  Odpověděl na Malé AmigyNG - díl I, Micro A1-C
  vytvořil sailor
  Já také nerozšiřitelné počítače nerada.
  No víš s těmi fotkami. Už na prvním stupni jsem mívala trojky za úpravu v sešitě
  Prostě to neumím a hlavně mě to nebaví. Takové dokonalosti v grafice jako máš na stránkách Ty určitě nedosáhnu a raději si hraji s něčím jiným.
  Když něco testuji, semtam to vyfotím mobilem ( obyčejným, malým, aby se mi vešel i do plesové kabelky ) no a když o tom pak píšu, tak vybírám z toho množství...
  19.01.2023, 12:10:05
 • Prober (CADA)
  Odpověděl na Malé AmigyNG - díl I, Micro A1-C
  vytvořil Prober (CADA)
  Právě ta malá možnost rozšíření byla důvod, proč jsem tuto desku nikdy nechtěl. Příště se budu těšit na článek o Sam440ep, tu už jsem doma měl a aspoň zavzpomínám

  Ale vážně by jsi si měla už pořídit nějaký normální foťák a udělat pár kvalitnějších fotek.
  18.01.2023, 21:34:02
 • sailor
  Malé AmigyNG - díl I, Micro A1-C
  vytvořil sailor
  Amigy NG jsou většinou klasické rozšiřitelné počítače určené k instalaci do toweru. O některých z nich jsem již psala. Máme ale také NG Amigy malé, s velikostí Mini-ITX či menší.


  Proti větším sourozencům mají sice nevýhodu v malé možnosti rozšíření, ale na druhou stranu většinou nevyžadují složitější konfiguraci a vejdou se do malých skříní.
  Tím že malé AmigyNG jsou malé a nerozšiřitelné, tak o nich samozřejmě není tolik co napsat. Aby...
  18.01.2023, 19:39:50

Populární tagy v článcích

Sbalit

a500 (4) a1200 (6) akce (7) amiga (16) artway (4) cybergraphx (5) dizzy (9) fastata (9) furia (5) game (4) hardware (8) hra (4) internet (5) iomega (6) joystick (4) midi (8) morphos (14) navody (7) party (3) pfs3 (5) příprava disku (4) scandoubler (3) srazy (6) winuae (10) zip (7)
Zpracovávám...
X