Oznámení

Sbalit
Aktuálně žádná oznámení.

Mediator A1200 vs debil

Sbalit
X
 
 • Filtr
 • Čas
 • Zobrazit
Vymazat vše
new posts

  Mediator A1200 vs debil

  Já z toho tady asi vyrostu. Po poèáteèních peripetiích s config jumperem, který mìl být v pozici open, ale ve skuteènosti potøeboval být closed, se mi v PCIinfo vypíší karty na Mediatoru, PCI library bìží stejnì jako Muxer(mixer?).library. Problém je v tom, že MediatorConfig rozpozná síovku, ale Genesis už ne - FastEthernet.device unit 0 prostì nekomunikuje. SB128 se sice detekuje, v AHI vypíše, ale pøi testu zvuku nic nehraje. Radeon 9250 (verze, která je v mediatoru funkèní podle DOCek) se také detekuje, ale pøi pokusu o otevøení screeny celá Amiga vytuhne (nainstalován dle popisu v guide - jako CV643D, pøejmenovat a upravit tooltype - radeon.card jsem do P96 libs nedával, neb se tam nainstaloval nejspíš sám). Èili se mi nepodaøilo rozchodit ani jednu vìc, kterou jsem do mediatoru strèil. Mám poslední update 2.1, AHI v6 (v4 si nepovídala vùbec), v systému BoingBag 3 (se 4 systém nenabìhl). NEMÁM hw klíè - nevím co to je, kam se to pøipojuje a k èemu je to nutné - pokud mi to nìkdo osvìtlí, budu rád.
  edit: HW klíè mám, teï jsem se doèetl, že to jsou ty dva Machy s popisem U5 a U3.
  Naposledy upravil MisticJoe; 25.03.2012, 23:32:44.

  #2
  O: Mediator A1200 vs debil

  Mùžeš poskytnout nìjaké bližší info o modelu Mediatora a konfiguraci na které ho provozuješ? Osobnì bych vyzkoušel nìjakou jinou grafickou kartu, napø. S3 Virge nebo Voodoo3. Ostatní karty ti budou fungovat až potom, co bude korektnì bìhat grafika - používají totiž rezervovanou pamì na GFX-kartì jako Cache..
  A500, A500+, Amiga 600HD/ACA630, A600 V2-Apollo 68080, Amiga 1200/Blizz1230/50, CD32, A3000, A4000/060, Minimig, Powerbook G4 17" MorphOS, SAM460cr AmigaOS4 God is great!

  Komentovat


   #3
   O: Mediator A1200 vs debil

   A1200, blizz 1260/50, 128MB Ram. Model mediatoru doplnim za chvili. To s tou cache na gfx karte jsem nevedel

   Komentovat


    #4
    O: Mediator A1200 vs debil

    Tak je na kartì napsáno Mediator PCI 1200 rev. 1.0

    Komentovat


     #5
     O: Mediator A1200 vs debil

     To je zøejmì jeden z prvních Mediátorù, ani bych se nedivil, kdyby tam Radeon nebìžel. Ten Radeon musí bìžet na 5V, protože starší Mediatory nemají 3.3V v PCI slotech.
     A500, A500+, Amiga 600HD/ACA630, A600 V2-Apollo 68080, Amiga 1200/Blizz1230/50, CD32, A3000, A4000/060, Minimig, Powerbook G4 17" MorphOS, SAM460cr AmigaOS4 God is great!

     Komentovat


      #6
      O: Mediator A1200 vs debil

      Jak poznám na kolika bìží? Je to GeCube Radeon 9200SE, který je uvdený jako "tested".

      Komentovat


       #7
       O: Mediator A1200 vs debil

       Tak já nevim, tøeba je ten meïouch poøád nìjak nemocnej... Ale co bych zkusil. Takže bych po konfiguraci pøehodil jumper. Mám dojem, že tyhle starší mediatory mìly nìjaký konfiguraèní mód, v nìm se provedla konfigurace a aby karty bežely, tak se konf. mód musel zase vypnout. Druhá vìc je, že tenhle mediator na 99% klasickýho radeona nebude umìt. Pokud vím, tak tìch 3,3V mají až poslední generace meïouchù. Víc tøeba tady. Druhá možnost je, vyrobit zcela 5V radeona pøidáním stabilizátoru (elbox to urèitì nedìlá jinak!). Zkusím o tom nìco najít...
       Naposledy upravil Starej_Mraf; 26.03.2012, 12:18:22.
       www.oldcomp.cz
       party.oldcomp.cz

       Komentovat


        #8
        O: Mediator A1200 vs debil

        Autorem citovaného textu je MisticJoe Přejít na původní příspěvek
        Jak poznám na kolika bìží? Je to GeCube Radeon 9200SE, který je uvdený jako "tested".
        Nascanuj kartu a hoï to sem.
        www.oldcomp.cz
        party.oldcomp.cz

        Komentovat


         #9
         O: Mediator A1200 vs debil

         V tom odkazu ale píšou nìco jinýho: " It works with all Mediator models - Mediator 1200, 1200LT2, 1200LT4" - èili, že by ho mìl umìt Ale ten stabilizátor pro provoz asi bude nutnej... No každopádnì je nutné nejdøív ozkoušet, zda se na tom nìjaká jiná grafárna rozjede. Tys øíkal, že máš kouzelnou bedýnku - nevyhrábneš tam nìjaké Voodoo 5500 na testy? :-D No dobøe, tak alespoò S3. Nicménì toho Radeona bych velice rád rozchodil. Už jen proto, že si mùžu pøidat Ram do system memory.

         Komentovat


          #10
          O: Mediator A1200 vs debil

          Ten Radeon 9200 musi byt upraveny na 5V. Obycejny s 3,3V asi nepojede.

          viz http://eu-shop.elbox.com/cgibin/shop...2&sid=4cfc1bc9

          Komentovat


           #11
           O: Mediator A1200 vs debil

           Vodooèko žádný nemám (už dlouho) a ikdyby, mìl jsem AGP. Nìjaká S3 snad bude... V nejhorším aukro nebo rùžovka...
           www.oldcomp.cz
           party.oldcomp.cz

           Komentovat


            #12
            O: Mediator A1200 vs debil

            Autorem citovaného textu je Jack Přejít na původní příspěvek
            Ten Radeon 9200 musi byt upraveny na 5V. Obycejny s 3,3V asi nepojede.

            viz http://eu-shop.elbox.com/cgibin/shop...2&sid=4cfc1bc9
            O tom se tu bavíme, Mlho... Novìjší mediátory mají už 3,3V zapojený, ale tenhle ne. Nadruhou stranu proè kupovat 9200SE za cca 2000Kè (to beru až jako poslední možnost), když kartu seženeš nìkde v bazaru za pár stovek a stavilizátor víc než stovku nestojí Jo a nejdøív je potøeba mediator zprovoznit a ovìøit, že funguje
            www.oldcomp.cz
            party.oldcomp.cz

            Komentovat


             #13
             O: Mediator A1200 vs debil

             Scanovat? Nestaèí tohle:
             http://www.geeks.com/details.asp?inv...PCI-D3&cat=VCD

             Scanovat se nezadaøilo - je mi jasné, že si chtìl vidìt i detaily, ale je z toho jen nìjaká mazanice. Alespoò jsem to neodbornì vyblejskl foákem:
             Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 26032012241.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 118,7 KB
ID: 106567Klikni pro plné zobrazení obrázku

Jméno: 26032012242.jpg
Počet zobrazení: 1
Velikost: 104,4 KB
ID: 106568

             ps.: není to 9200SE, ale 9250 - pøehmátl jsem se o øádek pøi kopírování, ale to je fuk.

             Komentovat


              #14
              O: Mediator A1200 vs debil

              Jen se zeptam, bazarovy radeon 9200 nelze koupit primo 5V?
              I love Amiga

              Komentovat


               #15
               O: Mediator A1200 vs debil

               Cínová ploška jako KJÁVA si o ten stabilizátor øíká! Normálnì v PeCi bych na tý plošce mìl namìøit 3,3V a v Mediátoru tam nebude urèo nic. Ten kluk co prezentoval ten bastladrát na amibay (v nìjakym mým pøedchozím pøíspìvku) na tu plošku pøived natvrdo 3,3V. Já je tam nacpu pomocí stabilizátoru, na jedný s tìch 3 plošek okolo musí být +5V.
               Naposledy upravil Starej_Mraf; 26.03.2012, 13:41:23.
               www.oldcomp.cz
               party.oldcomp.cz

               Komentovat

               Zpracovávám...
               X